Swedish version coming soon

Projekt inom Byzantinsk ortodox tradition

Projektet inom byzantinsk tradition erbjuder deltagarna en grundlig och kritisk förståelse av olika ortodoxa traditioner - grekisk och slaviska - baserat på noggranna akademiska studier och träning i pastorala metoder, vilket inkluderar hur man förmedlar budskapet om evangelium (predikan och undervisning), hur man tar hand om församlingsmedlemmar (pastoral vård) och hur man firar liturgin. Vi erbjuder också studenterna träning inom de mer konstnärliga aspekterna av den bysantinska ortodoxa traditionen, som kyrkomusik och målning av ikoner. Seminariet är beläget i en vacker byggnad i Södertälje, Stockholm. Här bor studenterna tillsammans och delar sin vardag, diskuterar sin tro och ber tillsammans. En seminariepräst besöker regelbundet studenterna, leder livet vid internatet och stödjer studenternas andliga utveckling.
English