Swedish version coming soon

Kyrkohistoria (på serbiska), 2023-2024

Krav för deltagande: Deltagarna förväntas delta i alla kursaktiviteter, vilket innebär att vara närvarande och ta en aktiv roll vid de schemalagda lektionerna samt slutföra uppgifter utanför lektionerna. Om deltagarna missar lektioner kan de behöva göra extra uppgifter. kraven för närvaro på kursen är 80% samt att ha slutfört alla uppgifter. Först då anses kursen vara avslutad.

 

Översikt

Kyrkans historia är en historia om dess tro. Det är omöjligt att till fullo förstå den ortodoxa kyrkans dogmer och praxis utan att veta hur de växte fram och utvecklats genom historien. På samma sätt är det omöjligt att tala om kyrkans historia utan att nämna dogmer, traditioner, kyrkofäderna och deras undervisning, kyrkoråd, etc. Därför, att studera kyrkohistoria ger en bättre förståelse av vår kristna identitet. Dessutom kan bättre kunskaper om vår historia leda till en bättre förståelse för splittringarna och de samtida problemen i den nuvarande ortodoxa kyrkan.

Denna kurs syftar till att göra eleverna bekanta med de viktigaste individerna och händelserna från kyrkohistorien. Den första delen av kursen är en allmän översikt över kristendomens historia. Eftersom de ortodoxa kyrkornas historia ofta är sammanflätad med nationell historia fokuserar den andra delen mer på den serbiska ortodoxa kyrkans historia.

 

Lärandemål

  • Beskriva och reflektera, enskilt och tillsammans med andra deltagare, över materialet i kursen samt utveckla en vilja att utmanas av nya perspektiv och positioner.
  • Visa grundläggande kunskaper och förståelse för den ortodoxa kyrkans historia med särskilt fokus på den serbisk-ortodoxa kyrkan, hennes historia och tradition.
  • Baserat på deltagarnas erfarenheter, kunna reflektera över den serbisk-ortodoxa kyrkans utmaningar och möjligheter i fd Jugoslavien samt diasporan nu och i framtiden.
  • Identifiera de viktigaste källorna till den serbisk-ortodoxa teologiska traditionen och beskriv dess relevans för idag.
  • Bidra aktivt till att bygga en öppen och inkluderande lärandemiljö, genom positiva relationer, tydlig kommunikation och samarbete.

Ansökningsformulär på:

Snabbfakta

Längd: Ett år (två terminer)

Studietakt: Deltid (50 %)

Undervisningstyp: Distans (online)
Undervisningsspråk: Serbiska

Nivå: Förberedande

Arrangör: Sankt Ignatios folkhögskola
Krav:

Förutom de krav som finns i kursbeskrivningen så förutsätts att den sökande är minst 18 år, är officiellt registrerad i Sverige och har fullgoda kunskaper i utbildningens språk.

Avgifter: Studier vid Sankt Ignatios folkhögskola är avgiftsfria för studenter som är folkbokförda i Sverige.


Avgifter på Sankt Ignatios folkhögskola
:
Studenter måste betala en serviceavgift. Serviceavgiften för detta program är 400 SEK per termin.

English