Seminarier

Under studietiden är de yrkesinriktade studenterna kopplade till ett av Sankt Ignatios fem seminarier, vilka vart och ett representerar de olika ortodoxa kyrkotraditionerna. Varje enskilt seminarium har ansvar för sina studenters studieprogram, och har sin egen föreståndare, tillsatt av skolans studierektor, vilken är ansvarig för samarbetet med kyrkans biskop. Målet för seminarierna är att förse studenterna med pastoral utbildning och att fördjupa deras kunskaper i den egna traditionens praktik. Seminarierna blir en viktig gemenskap formad kring liv och lärande, där studenterna kan finna ett hem och en familj.

Målet för seminarierna är att förse studenterna med pastoral utbildning och att fördjupa deras kunskaper i den egna traditionens praktik. Seminarierna blir en viktig gemenskap formad kring liv och lärande, där studenterna kan finna ett hem och en familj.

 

Klicka på länkarna nedan för att komma till det seminarium du vill veta mer om.