Swedish version coming soon

Seminarier

Under sina studier är studenter som utbildar sig till präster, diakon, pedagoger eller kantorer knutna till ett av våra seminarier eller framväxande seminarieprojekt som representerar de olika ortodoxa kyrkans traditioner. Vart och ett av dessa seminarier tar ansvar för sina studenters studieprogram, pastorala och utbildningsbehov, och leds av sin egen rektor som utses av dekanus och som ansvarar för relationen med den kyrkans biskop och kyrkliga relationer.

Målet för seminarierna är att förse studenterna med pastoral utbildning och att fördjupa deras kunskaper i den egna traditionens praktik. Seminarierna blir en viktig gemenskap formad kring liv och lärande, där studenterna kan finna ett hem och en familj.

Genom att besöka varandras seminarier uppmuntras eleverna också att bli bekanta med livet och praktiken hos de olika ortodoxa traditioner som deltar i kollegiet.

Klicka på länkarna nedan för att komma till det seminarium du vill veta mer om.

 

SV