Swedish version coming soon

Sök
Stäng denna sökruta.

Avdelningar
& seminarier

Sankt Ignatios College har två utbildningsmodeller. Den ena avser akademiska studier och den andra folkhögskolestudier. Inom den senare har vi tre avdelningar: 

Avdelningen för Syrisk-kristna studier 
Avdelningen för Tewahedo-kristna studier
Avdelningen för Bysantinska och Koptiska studier

Varje avdelning har ett team av lärare och en avdelningsföreståndare. Teamet både designar utbildningarna och undervisar på kurserna i den specifika kyrkans tradition. Anslutna till avdelningarna men men samtidigt fristående från dem, är seminarierna. 

Vi har i dag dessa seminarier: 

Syrisk-ortodoxa seminariet
Eritreansk-ortodoxa seminariet
Etiopisk-ortodoxa seminariet 
Georgisk-ortodoxa seminariet
Serbisk-ortodoxa seminariet 

Under sina studier är våra yrkesstudenter knutna till ett av våra seminarier. Vart och ett av dessa seminarier tar ansvar för sina studenters studieprogram och pastorala behov, och leds av sin egen föreståndare som utses av rektor och som ansvarar för relationen med den egna kyrkans biskop och andra kyrkliga relationer.

Om avdelningarna för kristna studier är inriktad på att skapa mening ur kunskap, formerar seminarierna yrkesstudenterna till ledare. 

Together the department and the seminaries become communities of learning and living where students find a home and a family.

 

English