Swedish version coming soon

Sök
Stäng denna sökruta.

Samtal om vår tro i modern tid (på Serbiska)

Översikt

I den snabbt föränderliga världen som det moderna samhället är så söker sig människor allt mer till kyrkan för att hitta stabilitet och hopp. Många av de konvertiter som kommer in i kyrkan, tillsammans med de som funnits med länge, saknar nödvändig kunskap i sin egen teologiska tradition. Denna kurs syftar till att fylla denna lucka genom att erbjuda en förtrogenhet med ett flertal av teologiska teman i forman av en samtal och dialog. Ämnen som presenteras i kursen täcker relevanta teman som vi möter i våra dagliga liv, såsom meningen med vår existens, människans roll i skapelsen, människors relation till Gud, varandra och skapelsen. Men också ämnen om etiska ståndpunkter som krig, sexualitet, politik, kultur och ekonomi.

 

Lärandemål

Efter avslutad kurs förväntas deltagarna (individuellt och tillsammans) kunna:

 

  • kunna identifiera den ortodoxa kyrkans grunder när det kommer till dogmer, lära och traditioner, vilket skapar förutsättning för fortsatta utforskande samtal.
  • beskriva de praktiska implikationerna av ortodox teologi i vardagen samt börja integrera tro i dagliga handlingar och beslut.
  • undersöka och diskutera olika aspekter av ortodox andlighet, för att främja en personlig och delad andlig tillväxt, genom att använda en mängd resurser för att fördjupa sin trosresa.
  • analysera och relatera teologiska begrepp till samtida frågor, främja en kultur av öppen dialog som värdesätter att dela olika perspektiv och erfarenheter.
  • syntetisera och tillämpa dessa teologiska insikter på ett medskapande sätt, vilket bidrar till en levande lärandegemenskap där varje deltagares resa berikar och berikas av den kollektiva upplevelsen av lärande.

 

Krav för deltagande

Studenterna förväntas delta i all kursverksamhet, både genom att vara närvarande och ta en aktiv roll i varje kurstillfälle, samt genom att slutföra uppgifter som ska göras utanför schemalagda lektioner. Om deltagarna missar lektioner kan de behöva göra extra uppgifter för att uppfylla kursens deltagandekrav. För att kursen ska anses vara genomförd krävs 80 % närvaro som inkluderar slutförande av inlämningsuppgifter.

Ansökningsformulär på:

Snabbfakta

Längd: 1 år

Study Pace: 50%

Undervisningstyp: Distansundervisning
Undervisningsspråk: Serbiska

Nivå: Seminarienivå

Arrangör: Sankt Ignatios folkhögskola
Krav:

Förutom de krav som finns i kursbeskrivningen så förutsätts att den sökande är minst 18 år, är officiellt registrerad i Sverige och har fullgoda kunskaper i utbildningens språk.

Avgifter: Studier vid Sankt Ignatios folkhögskola är avgiftsfria för studenter som är folkbokförda i Sverige.

Serviceavgift vid Sankt Ignatios folkhögskola: Studenter måste betala en serviceavgift. Distanskurser (50%): 400 kr per kurs/termin

English