Swedish version coming soon

Sök
Stäng denna sökruta.

Biblisk exegetik (Serbisk-ortodox), 2023-2024

Krav för deltagande: Deltagarna förväntas delta i all kursverksamhet. Det innebär att vara närvarande och aktiv i schemalagda klasser och slutföra tilldelade uppgifter utanför klasserna. Om deltagarna missar lektioner kan de behöva göra extra uppgifter för att uppfylla kursens deltagandekrav. 80 % närvaro och deltagande (slutförande av uppgifter) krävs för att kursen ska anses vara avslutad.

 

Översikt

Den bibliska texten är ett av världens äldsta trosuttryck och en av grunderna för kristen teologi. Men just för att det är en uråldrig text är den ofta svår att tolka, särskilt för en oerfaren läsare. Därför räcker det inte att bara läsa den – läsaren måste förstå den. För att citera evangeliet: "må den som läser fatta det rätt"(Mark 13:14). Denna kurs syftar till att göra studenterna bekanta med den bibliska texten genom föreläsningar och diskussioner som undersöker specifika ställen (från både Gamla och Nya testamentet). Varje passage angrips från tre grundläggande vinklar: dess ursprungliga betydelse, patristisk tolkning och samtida tolkning av texten.

 

Lärandemål

Vid slutet av kursen förväntas deltagarna – individuellt och tillsammans – kunna reflektera över och ta till sig den bibliska texten genom att bli bekanta med följande:

  • bibeln som kyrkans bok.
  • de viktigaste händelserna, personerna och berättelserna från Gamla och Nya testamentet.
  • den huvudsakliga patristiska tolkningen av specifika bibelställen.
  • möjligheterna för samtida tolkning och av de bibliska texterna

för det moderna samhället och dess liv.

 

För att bättre kunna möta läranderesultaten förväntas deltagarna ta en proaktiv roll i att forma kursen tillsammans med läraren. Kursens läsmaterial (specifika bibelställen och berättelser, patristiska och moderna tolkningar, etc.) kommer att väljas tillsammans med deltagarna, baserat på deras tidigare kunskaper och intressen.

Ansökningsformulär på:

Snabbfakta

Längd: 1-3 år

Studietakt: Deltid (50 %)

Undervisningstyp: Distans (online)
Undervisningsspråk: Serbiska

Nivå: Seminarienivå

Arrangör: Sankt Ignatios folkhögskola
Krav:

Förutom de krav som finns i kursbeskrivningen så förutsätts att den sökande är minst 18 år, är officiellt registrerad i Sverige och har fullgoda kunskaper i utbildningens språk.

Avgifter: Studier vid Sankt Ignatios folkhögskola är avgiftsfria för studenter som är folkbokförda i Sverige.


Avgifter på Sankt Ignatios folkhögskola
:
Studenter måste betala en serviceavgift. Serviceavgiften för detta program är 400 SEK per termin.

English