Swedish version coming soon

Sök
Stäng denna sökruta.

Biblisk och liturgisk grekiska (Koine)

Översikt

Vill du få en djupare förståelse av Bibeln genom att engagera dig i det grekiska språket i Bibeln? Är du också intresserad av att läsa och förstå några av kyrkans viktigaste böner i sin ursprungliga grekiska form? Då är den här kursen för dig. I en miljö grundad i samarbete, delning av lärande och reflektion kommer du att introduceras till grunderna i biblisk och liturgisk grekiska. Du får lära dig att läsa bibliska och liturgiska texter med det kyrkliga uttal som används i de ortodoxa kyrkorna idag. Du kommer att få en orientering i grundläggande grekisk grammatik för att kunna förstå enklare meningar från Bibeln och kyrkans böner. Kursen består av både lektioner med fast struktur och friare pass som ger många möjligheter för deltagarna att påverka innehållet. Kursen passar såväl nybörjare i grekiska som dig som kanske har studerat nya testamentets grekiska tidigare och vill fräscha upp sina kunskaper samtidigt som de får insikt i grekiska som ett levande liturgiskt språk.

 

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska du kunna:

  • med tillförsikt läsa och skriva det grekiska alfabetet
  • med tillförsikt läsa bibliska och liturgiska texter med det kyrkliga uttalet
  • visa en grundläggande förståelse för grekisk grammatik
  • tillsammans med andra och självständigt analysera, förstå och översätta bibliska texter och kyrkans böner
  • reflektera över och diskutera grammatikens funktion i grekiska texter
  • tolka den bibliska texten genom reflektion och diskussion av språkliga och andras teologiska tolkningar av texten

 

For year 2
Lärandemålen är desamma, men eleverna i årskurs 2 arbetar med andra grekiska texter. Kursmaterialet innehåller utdrag ur Septuaginta, liturgiskt material, samt tidiga patristiska grekiska texter som de apostoliska fäderna och Apophthegmata Patrum.

 

Krav för deltagande

Studenterna förväntas delta i all kursverksamhet, både genom att vara närvarande och ta en aktiv roll i varje kurstillfälle, samt genom att slutföra uppgifter som ska göras utanför schemalagda lektioner. Om deltagarna missar lektioner kan de behöva göra extra uppgifter för att uppfylla kursens deltagandekrav. För att kursen ska anses vara genomförd krävs 80 % närvaro som inkluderar slutförande av inlämningsuppgifter.

Kursmaterial:
Smith, R. H. & Fullmer, P. (2004)  Read Greek by Friday: A Beginning Grammar and Exercises  Wipf & Stock

Smith, R. H. & Fullmer, P. (2005) Read Greek by Friday: The Gospel of John and 1 John with aids for translating  Wipf & Stock

Trenchard W. C. (2008). A Concise Dictionary of New Testament Greek. Cambridge University Press. (Or an equivalent dictionary.)


Utvalda liturgiska texter samt annat material som tillhandahålls av lärare.

Ansökningsformulär på:

Snabbfakta

Längd: 1–2 years

Studietakt: Deltid (50 %)

Undervisningstyp: Distansundervisning
Undervisningsspråk: Engelska eller svenska beroende på grupp

Nivå: Seminarienivå

Arrangör: Sankt Ignatios folkhögskola
Krav:

Förutom de krav som finns i kursbeskrivningen så förutsätts att den sökande är minst 18 år, är officiellt registrerad i Sverige och har fullgoda kunskaper i utbildningens språk.

Avgifter: Studier vid Sankt Ignatios folkhögskola är avgiftsfria för studenter som är folkbokförda i Sverige.


Avgifter på Sankt Ignatios folkhögskola
:
Studenter måste betala en serviceavgift. Serviceavgiften för detta program är 400 SEK per termin.

English