Swedish version coming soon

Sök
Stäng denna sökruta.

Församlingspedagog

En församlingspedagog är en lärare och teolog som spelar en nyckelroll i kyrkans liv och i dess framtida utveckling. En pedagog inspirerar och stimulerar präster och lekmän att fördjupa sin förståelse och att relatera sin tro till världen utanför kyrkan. Därför måste en pedagog ha en djupgående förståelse för kyrkans tradition, såväl som de verktyg som gör det möjligt för honom eller henne att kommunicera denna förståelse till andra. Studenter på detta program får en teologisk utbildning på magisternivå med inriktning mot östkyrkliga studier vid Enskilda Högskolan i Stockholm. Dessutom lär de sig att skapa en säker och stimulerande inlärningsmiljö inom en församling eller ett stift och hur man uppmuntrar till ett gemensamt deltagande ansvarstagande för kyrkans liv, både präster och lekmän. En församlingspedagog kommer att vara väl rustad att hjälpa kyrkan att möta de utmaningar den står inför idag. Programmet kan tas över två år (för studenter som redan har en kandidatexamen i ett teologiskt eller ett bibliskt ämne) eller över tre år (för studenter som redan har en kandidatexamen i ett annat ämne inom humaniora än teologi).

Ansökningsformulär på:

Snabbfakta

Längd: 2 or 3 years, 120 ECTS credits

Studietakt: Heltid (100%)

Studietider: Dagtid och vissa helger och kvällar
Undervisningstyp: På campus
Undervisningsspråk: Engelska
Studieplats: Campus Södertälje & Campus Bromma

Nivå: Seminary – Post secondary school level &
University – Second cycle

Arrangör: Sankt Ignatios Folkhögskola och Teologiska Högskolan Stockholm (Enskilda Högskolan Stockholm)
Krav:

För att bli antagen till programmet behöver den sökande ha antingen en kandidatexamen i teologi/religion som består av 180 högskolepoäng, eller examen inom något annat ämne varav minst 60 poäng består av religiösa eller teologiska ämnen, inklusive en avhandling på minst 15 poäng. Minst 15 poäng ska vara inom östkyrkliga studier, eller motsvarande inom religiösa studier på en avancerad nivå. Studenter med motsvarande utbildning utomlands eller med annan relevant utbildning kan bli antagna efter personlig bedömning och prövning.
Studenter kan i vissa fall bli antagna direkt till den senare delen av utbildningen (61–120 högskolepoäng) under förutsättning att kraven på förkunskaper är uppnådda.
Studenter från andra länder än Sverige, eller studenter som inte kan verifiera tillräckliga kunskaper i engelska måste genomgå ett internationellt godkänt test, till exempel TOEFL, IELTS eller motsvarande.

Avgifter:

Studier vid Sankt Ignatios folkhögskola är avgiftsfria för studenter som är medborgare i Sverige eller annat EU-land och för personer med uppehållstillstånd i Sverige. Studenter måste vara registrerade som boende i Sverige.

Studier vid Teologiska högskolan Stockholm (Enskilda Högskolan Stockholm) är avgiftsfria för studenter som är medborgare i Sverige eller annat EU-land och för personer med uppehållstillstånd i Sverige. Information om kursavgifter för internationella studenter finns på  https://ehs.se/tuition-fees.

Serviceavgift vid Sankt Ignatios folkhögskola: Studenter måste betala en serviceavgift. Program på campus: 1200 kr per program/termin.

Mer information
www.ehs.se/en/academics/
professional-programs/religious-educator

English