Yrkesprogram

De som är kallade till att arbeta i kyrkan behöver akademiskt, praktiskt och andlig träning. I Sankt Ignatios College förser vi våra studenter med relevanta och samtida program som är flexibla och studentorienterade.

Varje elev tillhör ett av våra fyra seminarier och undervisningen är inriktad på studentens egen tradition. Vissa inslag i utbildning sker tillsammans med andra seminarier, vanligtvis i Campus Södertälje, medan andra inslag enbart är inriktade på den egna traditionen. Vissa av kurserna hålls vid Teologiska Högskolan Stockholm (Enskilda Högskolan Stockholm). Alla nedanstående program kräver boende på campus och studeras på heltid.