Swedish version coming soon

Sök
Stäng denna sökruta.

Yrkesprogram

De som är kallade att tjäna i kyrkan behöver utbildning som utrustar dem akademiskt, praktiskt och andligt. På Sankt Ignatios College erbjuder våra program alla dessa element inom en ram som är uppdaterad, flexibel och studentcentrerad.

Var och en av våra studenter tillhör ett av våra seminarier eller nya seminarieprojekt och deras utbildning är specifikt inriktad på den traditionen. Vissa delar av vissa program undervisas gemensamt, vanligtvis på vårt campus i Södertälje, medan vissa är specifika för en viss tradition och undervisas endast i det seminariet. Vissa kurser ges vid Teologiska högskolan i Stockholm (Högskolan i Stockholm). Alla program nedan kräver bosättning på campus och är på heltid.

English