Gabriel Bar-Sawme

Dr. Gabriel Bar-Sawme

Deputy Dean; Lecturer; Teacher; Gender Equality Manager (On leave of absence until February 2024)

Dr. Michael Hjälm

Dr. Michael Hjälm

Rektor; rektor för Sankt Ignatios Stiftelse; rektor för Sankt Ignatios folkhögskola; rektor för Sankt Ignatios College; biträdande rektor för avdelningen för Östkyrkliga studier vid Teologiska högskolan i Stockholm (Enskilda Högskolan Stockholm)

fader Serafim Smensgård

fader Serafim Smensgård

Biträdande rektor; studierektor och verksamhetschef för enheten för folkbildning och demokrati; folkhögskolelärare; verkställande direktör för Sankt Ignatios förlag;

Dr. Michael Hjälm

Dr. Michael Hjälm

Rektor; rektor för Sankt Ignatios Stiftelse; rektor för Sankt Ignatios folkhögskola; rektor för Sankt Ignatios College; biträdande rektor för avdelningen för Östkyrkliga studier vid Teologiska högskolan i Stockholm (Enskilda Högskolan Stockholm)

Gabriel Bar-Sawme

Dr. Gabriel Bar-Sawme

Deputy Dean; Lecturer; Teacher; Gender Equality Manager (On leave of absence until February 2024)

Allmän kurs
Sankt Ignatios folkhögskola

Hugh Doyle

Hugh Doyle

Teacher and communications secretary (On leave of absence until February 2024)

Sankt Ignatios College
Sankt Ignatios folkhögskola

Dr. Miriam Lindgren Hjälm

Dr. Miriam Lindgren Hjälm

Deputy Dean of College; Deputy Dean of the Department of Eastern Christian Studies at Stockholm School of Theology; Senior lecturer at Stockholm School of Theology (University College Stockolm)

fader Youhanon Habil

Föreståndare på det syrisk-ortodoxa seminariet; lektor vid Sankt Ignatios College; folkhögskolelärare; tillhör avdelningskollegiet för östkyrkliga studier vid Teologiska högskolan i Stockholm (Enskilda Högskolan Stockholm)

fader Abate Gobena

fader Abate Gobena

Folkhögskoleärare; doktorand; tillhör avdelningskollegiet för östkyrkliga studier vid Teologiska högskolan i Stockholm (Enskilda Högskolan Stockholm)

Gabriel Bar-Sawme

Dr. Gabriel Bar-Sawme

Deputy Dean; Lecturer; Teacher; Gender Equality Manager (On leave of absence until February 2024)

Dr. Grant White

Lektor vid Sankt Ignatios College och avdelningen för Östkyrkliga studier, Verksamhetsutvecklare för kandidat- och masterprogram

Picture of Dr Habte, Michael Kidane

Dr. Habte Michael Kidane 

Lektor vid Sankt Ignatios College och avdelningen för Östkyrkliga studier, Teologiska högskolan i Stockholm (Enskilda Högskolan Stockholm)

fader Haileyesus Alebachew

fader Haileyesus Alebachew

Lektor vid Sankt Ignatios College och folkhögskolelärare vid Sankt Ignatios tewahedo-ortodoxa seminarier; tillhör avdelningskollegiet för östkyrkliga studier vid Teologiska högskolan i Stockholm (Enskilda Högskolan Stockholm)

fader Serafim Smensgård

fader Serafim Smensgård

Biträdande rektor; studierektor och verksamhetschef för enheten för folkbildning och demokrati; folkhögskolelärare; verkställande direktör för Sankt Ignatios förlag;

Sankt Ignatios College
Teologiska högskolan Stockholm (Enskilda Högskolan Stockholm)

fader Abate Gobena

Abate Gobena

Folkhögskoleärare; doktorand; tillhör avdelningskollegiet för östkyrkliga studier vid Teologiska högskolan i Stockholm (Enskilda Högskolan Stockholm)

Gabriel Bar-Sawme

Dr. Gabriel Bar-Sawme

Deputy Dean; Lecturer; Teacher; Gender Equality Manager (On leave of absence until February 2024)

Dr. Grant White

Lektor vid Sankt Ignatios College och avdelningen för Östkyrkliga studier, Verksamhetsutvecklare för kandidat- och masterprogram

Picture of Dr Habte, Michael Kidane

Dr. Habte Michael Kidane 

Lektor vid Sankt Ignatios College och avdelningen för Östkyrkliga studier, Teologiska högskolan i Stockholm (Enskilda Högskolan Stockholm)

Dr. Michael Hjälm

Dr. Michael Hjälm

Rektor; rektor för Sankt Ignatios Stiftelse; rektor för Sankt Ignatios folkhögskola; rektor för Sankt Ignatios College; biträdande rektor för avdelningen för Östkyrkliga studier vid Teologiska högskolan i Stockholm (Enskilda Högskolan Stockholm)

Dr. Miriam Lindgren Hjälm

Dr. Miriam Lindgren Hjälm

Deputy Dean of College; Deputy Dean of the Department of Eastern Christian Studies at Stockholm School of Theology; Senior lecturer at Stockholm School of Theology (University College Stockolm)

Stiftelsen Sankt Ignatios

Hugh Doyle

Hugh Doyle

Teacher and communications secretary (On leave of absence until February 2024)

fader Serafim Smensgård

fader Serafim Smensgård

Biträdande rektor; studierektor och verksamhetschef för enheten för folkbildning och demokrati; folkhögskolelärare; verkställande direktör för Sankt Ignatios förlag;

English