Dr. Michael Hjälm

Dr. Michael Hjälm

Rektor; rektor för Sankt Ignatios Stiftelse; rektor för Sankt Ignatios folkhögskola; rektor för Sankt Ignatios College; biträdande rektor för avdelningen för Östkyrkliga studier vid Teologiska högskolan i Stockholm (Enskilda Högskolan Stockholm)

Gabriel Bar-Sawme

Gabriel Bar-Sawme

Biträdande rektor för Stiftelsen Sankt Ignatios; folkhögskolelärare; jämställdhetsansvarig tillhör avdelningskollegiet för östkyrkliga studier vid Teologiska högskolan i Stockholm

Dr. Michael Hjälm

Dr. Michael Hjälm

Rektor; rektor för Sankt Ignatios Stiftelse; rektor för Sankt Ignatios folkhögskola; rektor för Sankt Ignatios College; biträdande rektor för avdelningen för Östkyrkliga studier vid Teologiska högskolan i Stockholm (Enskilda Högskolan Stockholm)

Gabriel Bar-Sawme

Gabriel Bar-Sawme

Biträdande rektor för Stiftelsen Sankt Ignatios; folkhögskolelärare; jämställdhetsansvarig tillhör avdelningskollegiet för östkyrkliga studier vid Teologiska högskolan i Stockholm

Allmän kurs
Sankt Ignatios folkhögskola

Daniel Öhrvall

Daniel Öhrvall

Biträdande rektor; studierektor och verksamhetschef för enheten för folkbildning och demokrati; folkhögskolelärare; verkställande direktör för Sankt Ignatios förlag; tillhör avdelningskollegiet vid Teologiska högskolan i Stockholm (Enskilda Högskolan Stockholm)

Sankt Ignatios College
Sankt Ignatios folkhögskola

Dr. Anne-Christine Lindvall

Dr. Anne-Christine Lindvall

Studierektor och verksamhetschef vid avdelningen för östkyrkliga studier vid Teologiska högskolan i Stockholm (Enskilda Högskolan Stockholm) samt vid Sankt Ignatios College

fader Youhanon Habil

Föreståndare på det syrisk-ortodoxa seminariet; lektor vid Sankt Ignatios College; folkhögskolelärare; tillhör avdelningskollegiet för östkyrkliga studier vid Teologiska högskolan i Stockholm (Enskilda Högskolan Stockholm)

fader Abate Gobena

fader Abate Gobena

Folkhögskoleärare; doktorand; tillhör avdelningskollegiet för östkyrkliga studier vid Teologiska högskolan i Stockholm (Enskilda Högskolan Stockholm)

Daniel Öhrvall

Daniel Öhrvall

Biträdande rektor; studierektor och verksamhetschef för enheten för folkbildning och demokrati; folkhögskolelärare; verkställande direktör för Sankt Ignatios förlag; tillhör avdelningskollegiet vid Teologiska högskolan i Stockholm (Enskilda Högskolan Stockholm)

Dr. Grant White

Lektor vid Sankt Ignatios College och avdelningen för Östkyrkliga studier, Teologiska högskolan i Stockholm (Enskilda Högskolan Stockholm)

fader Haileyesus Alebachew

fader Haileyesus Alebachew

Lektor vid Sankt Ignatios College och folkhögskolelärare vid Sankt Ignatios tewahedo-ortodoxa seminarier; tillhör avdelningskollegiet för östkyrkliga studier vid Teologiska högskolan i Stockholm (Enskilda Högskolan Stockholm)

Gabriel Bar-Sawme

Gabriel Bar-Sawme

Biträdande rektor för Stiftelsen Sankt Ignatios; folkhögskolelärare; jämställdhetsansvarig tillhör avdelningskollegiet för östkyrkliga studier vid Teologiska högskolan i Stockholm

fader Serafim Smensgård

fader Serafim Smensgård

Verksamhetsutvecklare; biträdande föreståndare för det bysantinsk-ortodoxa seminariet; folkhögskolelärare

Dr. Youhanna Nessim Youssef

Dr. Youhanna Nessim Youssef

Lektor vid Sankt Ignatios College och avdelningen för Östkyrkliga studier, Teologiska högskolan i Stockholm (Enskilda Högskolan Stockholm)

Sankt Ignatios College
Teologiska högskolan Stockholm (Enskilda Högskolan Stockholm)

fader Abate Gobena

Abate Gobena

Folkhögskoleärare; doktorand; tillhör avdelningskollegiet för östkyrkliga studier vid Teologiska högskolan i Stockholm (Enskilda Högskolan Stockholm)

Daniel Öhrvall

Daniel Öhrvall

Biträdande rektor; studierektor och verksamhetschef för enheten för folkbildning och demokrati; folkhögskolelärare; verkställande direktör för Sankt Ignatios förlag; tillhör avdelningskollegiet vid Teologiska högskolan i Stockholm (Enskilda Högskolan Stockholm)

Dr. Adriana Bara

Adjunct lecturer  at Stockholm School of Theology (University College Stockholm)

Dr. Anne-Christine Lindvall

Dr. Anne-Christine Lindvall

Studierektor och verksamhetschef vid avdelningen för östkyrkliga studier vid Teologiska högskolan i Stockholm (Enskilda Högskolan Stockholm) samt vid Sankt Ignatios College

Dr. Grant White

Lektor vid Sankt Ignatios College och avdelningen för Östkyrkliga studier, Teologiska högskolan i Stockholm (Enskilda Högskolan Stockholm)

Dr. Michael Hjälm

Dr. Michael Hjälm

Rektor; rektor för Sankt Ignatios Stiftelse; rektor för Sankt Ignatios folkhögskola; rektor för Sankt Ignatios College; biträdande rektor för avdelningen för Östkyrkliga studier vid Teologiska högskolan i Stockholm (Enskilda Högskolan Stockholm)

Dr. Miriam Lindgren Hjälm

Dr. Miriam Lindgren Hjälm

Lektor vid Sankt Ignatios College och avdelningen för Östkyrkliga studier, Teologiska högskolan i Stockholm (Enskilda Högskolan Stockholm)

Dr. Sara Gehlin

Lektor vid Teologiska Högskolan i Stockholm (Enskilda Högskolan Stockholm)

Dr. Youhanna Nessim Youssef

Dr. Youhanna Nessim Youssef

Lektor vid Sankt Ignatios College och avdelningen för Östkyrkliga studier, Teologiska högskolan i Stockholm (Enskilda Högskolan Stockholm)

Gabriel Bar-Sawme

Gabriel Bar-Sawme

Biträdande rektor för Stiftelsen Sankt Ignatios; folkhögskolelärare; jämställdhetsansvarig tillhör avdelningskollegiet för östkyrkliga studier vid Teologiska högskolan i Stockholm

Stiftelsen Sankt Ignatios

Gabriel Bar-Sawme

Gabriel Bar-Sawme

Biträdande rektor för Stiftelsen Sankt Ignatios; folkhögskolelärare; jämställdhetsansvarig tillhör avdelningskollegiet för östkyrkliga studier vid Teologiska högskolan i Stockholm

fader Serafim Smensgård

fader Serafim Smensgård

Verksamhetsutvecklare; biträdande föreståndare för det bysantinsk-ortodoxa seminariet; folkhögskolelärare