Välkommen till Sankt Ignatios Folkhögskola

Changing Perceptions Fostering Community Stimulating Dialogue

Vilken utbildning?

At Sankt Ignatios, the kind of education you choose depends on your needs and ambitions. The allmän kurs (general education) is offered to those who need to complete the foundational education that young people in Sweden usually complete by the age of 19. Our college courses and programs are offered to those who want to study the Orthodox tradition  or train for leadership and pastoral roles in the Church. The Department of Eastern Christian Studies, which is part of EHS in Bromma, offers bachelor’s, master’s and doctoral programs in Eastern Christian studies. We also offer programs for those who wish to serve in the Church as priests, deacons, cantors or educators. These programs combine folkhögskola and university education.

Click on a picture below to find out more.

Ansökningsperiod

Ansökningsperioden för läsåret 2023-2024 är nu öppen. Det är nu möjligt för medborgare inom EU och EAA-Länder att söka kurser och program på Sankt Ignatios Folkhögskola (Allmän kurs) och College. Du hittar information om de olika programmen och kurserna nedan.

Besök Allmän kurs sida här eller ladda ner kurskatalogen här 

Mer om våra präst, diakon och församlingspedagogprogram hittar du här eller ladda ner College kurskatalog här

Våra teologiska och seminariebaserade kurser kan ni hitta här och du kan ladda ner kurskatalogen här

Du kan hitta våra kurser och program på högskolenivå här och ladda ner College kurskatalog här

Du kan ansöka genom att gå via ANSÖK knappen längst upp till höger på sidan eller här

Våra internationella samarbeten

Sankt Ignatios is a unique institution in that it encompasses broad expertise in several Orthodox traditions, which is reflected in the composition of its staff, students, course offerings, research areas and collaborative endeavours. There are few, if any, other institutions in the world where staff and students from the Tewahedo-, Coptic, Syriac, and Byzantine Church traditions work, study and conduct research together. Sankt Ignatios’ collaborative environment is flourishing both locally at the campus in Södertälje, Sweden, but also internationally, as a platform for international collaboration and networking. Sankt Ignatios is uniquely situated to facilitate new connections between Orthodox institutions around the globe.

En teologisk utbildning i Alexandria

Innan Covid-19-pandemin inledde Sankt Ignatios diskussioner med det grekisk-ortodoxa partriarkatet i Alexandria i syfte att etablera ett samarbetsprojekt för att främja vidareutvecklingen av teologisk utbildning på den afrikanska kontinenten.

Läs mer

Gemensamt teologiskt institut i Lalibela, Etiopien

Som en del av det pågående samarbetet för att bevara den etiopiska kyrkans kulturarv (särskilt de hotade medeltida kyrkorna i Lasta-regionen, runt Lalibela) besökte en delegation från den etiopisk-ortodoxa kyrkan Sverige Etiopien i slutet av augusti och början av september

Läs mer

Arbete i solidaritet med Ukraina

Sankt Ignatios har aktivt engagerat sig i att följa och analysera den kyrkliga och sociala utvecklingar i Ukraina sedan Maidan-upproret 2013. Sedan 2017 har Sankt Ignatios utforskat att etablera folkbildning i relation till de ortodoxa kyrkorna i landet. Detta som ett redskap för att driva på utvecklingen av demokratiska institutioner i civilsamhället.

När invasionen av Ukraina inleddes i februari 2022 hade därför Sankt Ignatios redan ett upparbetat nätverk. Genom samarbetet med lokala organisationer, kyrkor och institutioner har hjälp kunnat nå människor som blivit drabbade av kriget. Med den här erfarenheten, samt språklig och kulturell expertis bland dess personal, har Sankt Ignatios även bidragit till att koppla samman gräsrotsinitiativ med olika bidragsorganisationer. Även i Sverige har Sankt Ignatios engagerat sig för Ukrainas utsatta situation genom att koordinera och organisera hjälpinsatser, samt designa utbildningar som möter ett behov som nyanländ att orientera sig i det Svenska samhället. Ned hittar du några av våra nuvarande samarbetsprojekt.

Kulturaktiviteter för flyktingar från Ukraina

Heliga Anna av Novgorods ortodoxa församling i Stockholm och Sankt Ignatios beviljades medel från Länsstyrelsen Stockholm (TIA medel), för att skapa kulturaktiviteter för Ukrainska flyktingar boende i Stockholmsregionen.

Folkbildning i Ukraina

Sankt Ignatios Folkhögskola har för avsikt att etablera en filial i Ukraina genom ett samarbete med lokala partners på plats.

English