Sök
Stäng denna sökruta.

Utbildningar i konsten att vara många

Förändrar perspektiven Främjar gemenskaper Stimulerar dialoger

YOU CAN STILL APPLY TO NEXT ACADEMIC YEAR! 

En utbildning för hela människan som bygger på mångfald & annorlundaskap.

You can still apply to next academic year 

There is still possible to apply to some of our courses starting in august.

En känsla av tillhörighet

På Sankt Ignatios strävar vi efter att alltid se framåt och utvecklas. Du kan ana det i inbjudan att bli delaktig i utvecklingen, du kan ana det mitt i en rik väv av identiteter och kulturer från ett sammanhang fyllt av energi och idéer. Att vara en del av något, få en känsla av tillhörighet.

Våra internationella samarbeten

En teologisk utbildning i Alexandria

Innan Covid-19-pandemin inledde Sankt Ignatios diskussioner med det grekisk-ortodoxa partriarkatet i Alexandria i syfte att etablera ett samarbetsprojekt för att främja vidareutvecklingen av teologisk utbildning på den afrikanska kontinenten.

Läs mer

Gemensamt teologiskt institut i Lalibela, Etiopien

Som en del av det pågående samarbetet för att bevara den etiopiska kyrkans kulturarv (särskilt de hotade medeltida kyrkorna i Lasta-regionen, runt Lalibela) besökte en delegation från den etiopisk-ortodoxa kyrkan Sverige Etiopien i slutet av augusti och början av september

Läs mer

Arbete i solidaritet med Ukraina

Sankt Ignatios har aktivt engagerat sig i att följa och analysera den kyrkliga och sociala utvecklingar i Ukraina sedan Maidan-upproret 2013. Sedan 2017 har Sankt Ignatios utforskat att etablera folkbildning i relation till de ortodoxa kyrkorna i landet. Detta som ett redskap för att driva på utvecklingen av demokratiska institutioner i civilsamhället.

När invasionen av Ukraina inleddes i februari 2022 hade därför Sankt Ignatios redan ett upparbetat nätverk. Genom samarbetet med lokala organisationer, kyrkor och institutioner har hjälp kunnat nå människor som blivit drabbade av kriget. Med den här erfarenheten, samt språklig och kulturell expertis bland dess personal, har Sankt Ignatios även bidragit till att koppla samman gräsrotsinitiativ med olika bidragsorganisationer. Även i Sverige har Sankt Ignatios engagerat sig för Ukrainas utsatta situation genom att koordinera och organisera hjälpinsatser, samt designa utbildningar som möter ett behov som nyanländ att orientera sig i det Svenska samhället. Ned hittar du några av våra nuvarande samarbetsprojekt.

Kulturaktiviteter för flyktingar från Ukraina

Heliga Anna av Novgorods ortodoxa församling i Stockholm och Sankt Ignatios beviljades medel från Länsstyrelsen Stockholm (TIA medel), för att skapa kulturaktiviteter för Ukrainska flyktingar boende i Stockholmsregionen.

Folkbildning i Ukraina

Sankt Ignatios Folkhögskola har för avsikt att etablera en filial i Ukraina genom ett samarbete med lokala partners på plats.

English