Välkommen till Sankt Ignatios Folkhögskola

Vi tror att utbildning är nyckeln som kan låsa upp människors personliga utvecklingspotential och ge dem möjlighet att engagera sig i världen som aktiva medborgare, oavsett ålder eller bakgrund

På våra kurser studerar män och kvinnor från olika länder och med olika nationaliteter. Vi erbjuder kurser för dig som vill läsa allmänna ämnen som kan leda till jobb eller vidare studier, för dig som vill rustas för en pastoral- eller ledarskapsroll i kyrkan, samt för dig som vill studera teologi på högre nivå vilket kan leda till akademiska meriter (B.Th., M.Th. eller ThD). Vi erbjuder även ett antal distanskurser. Vårt huvudmål är att ge våra deltagare och studenter möjlighet att upptäcka den frihet och myndighet som både självförståelse och en förståelse för sina traditioner för med sig, samt att rusta dem för att kommunicera dessa till sin omvärld. Kanske är du en trebarnsmamma som nyligen kommit från Irak eller Syrien och som kämpar för att komma in i det svenska samhället? Kanske är du en ung ortodox munk från Etiopien som vill förstå hur du kan tjäna Gud i kyrkan i din samtid? Kanske är du född i Sverige och söker fördjupa dina kunskaper eller färdigheter? Oavsett bakgrund kan vi erbjuda dig utbildningsmöjligheter som kan hjälpa dig att hitta och sammanföra de trådar som sträcker sig mellan det förflutna och det framtida, mellan det globala och det lokala, och mellan den du är nu och den du vill bli!