Ansökningsformulär till Sankt Ignatios

Välkommen till Sankt Ignatios digitala ansökningsformulär. Vi har försökt att göra formuläret så enkelt som möjligt, men om du har frågor kring det så får du gärna kontakta oss på admission@sanktignatios.org eller antagning@sanktignatios.org så hjälper vi dig.

Ansökningsperioden för alla Sankt Ignatios program och kurser som börjar under hösten 2022/2023 öppnar den 15 mars 2022.

Andra ansökningsperioder tillkännages på vår hemsida (samt på (www.universityadmissions.se) och www.antagning.se för program och kurser som helt eller delvis är del av Enskilda Högskolan Stockholm).

Folkhögskola program och kurser: För att påbörja ansökningsprocessen, välj klicka på länken "Ansökningsformulär" bredvid det program eller kurs du vill ansöka om, fyll i formuläret och skicka in det online.

Akademiska program och kurser erbjuds via Teologiska högskolan Stockholm. Ansök via universityadmissions.se eller antagning.se

Du hittar kraven för allmän kurs här.

Ansökningskrav för Sankt Ignatios College hittar du här

Snabblänkar:

Allmän kurs

Allmän kurs - Grund (100%) 

Ansökningsformulär Svenska | Engelska

Allmän kurs – Grund profil östkyrkliga studier

Ansökningsformulär Svenska | Engelska

Allmän kurs – Grund profil entreprenörskap och företagande

Ansökningsformulär Svenska | Engelska

Allmän kurs - Yrkesförberedande (100%)

Ansökningsformulär Svenska | Engelska

Allmän Kurs - Personlig Assistent profil 

Ansökningsformulär Svenska | Engelska

Allmän kurs - Högskoleförberedande (100%)  

Ansökningsformulär Svenska | Engelska

Allmän Kurs – Högskoleförberedande (50%) med profil östkyrkliga studier (50%)

Ansökningsformulär Svenska | Engelska

Etableringskurs

Kursen genomförs i samarbete med Arbetsförmedlingen. Den som är intresserad av att gå kursen ska vara inskriven där som arbetssökande och göra en ansökan via sin handläggare.

Studiemotiverande folkhögskolekurs – SMF

Kursen genomförs i samarbete med Arbetsförmedlingen. Den som är intresserad av att gå kursen ska vara inskriven där som arbetssökande och göra en ansökan via sin handläggare.

Yrkesprogram

Ansökningsperioden för alla Sankt Ignatios program och kurser som börjar under hösten 2022/2023 öppnar den 15 mars 2022. all Sankt Ignatios vocational programs for EU/EEA students beginning in the autumn term 2022 opens on  March 15th and closes on April 15th 2022.

Pastoral-pedagogiska programmet

Ansökningsformulär Svenska | Engelska

Yrkesprogram: Församlingspedagog

Ansökningsformulär Svenska | Engelska

Församlingsprästprogram i tewahedotraditionen

Ansökningsformulär Svenska | Engelska

Församlingsprästprogrammet i tewahedotraditionen – deltid, distans

Ansökningsformulär Svenska | Engelska

Träningsprogram för diakoner i tewahedotraditionen

Ansökningsformulär Svenska | Engelska

Träningsprogram för diakoner i tewahedotraditionen – Deltid, distans

Ansökningsformulär Svenska | Engelska

Mahlietay – Träningsprogram för kantorer i tewahedotraditionen

Ansökningsformulär Svenska | Engelska

Specialprogram och -kurser

Ansökningsperioden för alla Sankt Ignatios program och kurser som börjar under hösten 2022/2023 öppnar den 15 mars 2022.

Kyrkoadministration

Ansökningsformulär Svenska | Engelska

Klassisk syriska – Kthobonoyo

Ansökningsformulär Svenska | Engelska

Koptiska språket och hymnologi

Ansökningsformulär Svenska | Engelska

Demoner och änglar: öst och väst

Ansökningsformulär Svenska | Engelska

Ge’ez

Ansökningsformulär Svenska | Engelska

Introduktionskurs i biblisk och liturgisk grekiska (koinē) 

Ansökningsformulär Svenska | Engelska

Introduktion till ortodox tro

Ansökningsformulär Svenska | Engelska

Introduction to the Orthodox hagiography

Ansökningsformulär Svenska | Engelska

Ikoner: konst och teologi

Ansökningsformulär Svenska | Engelska

Introduktion till ortodox teologi

Ansökningsformulär Svenska | Engelska

Introduktion till tewahedo-traditionen på tigrinska

Ansökningsformulär Svenska | Engelska

Introduktion till tewahedo-traditionen på amhariska

Ansökningsformulär Svenska | Engelska

De ortodoxa traditionernas liv och tro (folkhögskola)

Ansökningsformulär Svenska | Engelska

De ortodoxa traditionernas liv och tro (högskola)

Ansökningsformulär Svenska | Engelska

Psaltaren - kyrkans primära bönbok

Ansökningsformulär Svenska | Engelska

Kvalificerad scoutledarutbildning

Ansökningsformulär Svenska | Engelska

Söndagsskoleutbildning (Syrisk-ortodoxa kyrkan)

Ansökningsformulär Svenska | Engelska

Söndagsskola: Ledarskap och pedagogik (Koptisk-ortodoxt seminarium)

Ansökningsformulär Svenska | Engelska

De syriska kyrkofäderna III – Medeltiden till modern tid

Ansökningsformulär Svenska | Engelska

Syrisk hymnologi

Ansökningsformulär Svenska | Engelska

Syrisk-ortodox tro och liv (på arabiska)

Ansökningsformulär Svenska | Engelska

Syrisk-ortodox tro och liv (på svenska)

Ansökningsformulär Svenska | Engelska

Syrisk teologi – yulfono

Ansökningsformulär Svenska | Engelska

Akademisk utbildning

Akademiska program och kurser erbjuds via Teologiska högskolan Stockholm. Ansök via  (www.universityadmissions.se) eller www.antagning.se 

Ansökningsperioden för alla Sankt Ignatios program och kurser som börjar under hösten 2022/2023 öppnar den 15 mars 2022.

Program för kandidatexamen (TK) i östkyrkliga studier Mer information 

Ansökningsformulär Svenska | Engelska 

Premasterprogram i östkyrkliga studier  Mer information

Ansökningsformulär Svenska | Engelska 

Magisterprogram i östkyrkliga studier (60 hp)  Mer information

Ansökningsformulär Svenska | Engelska 

Masterprogram i östkyrkliga studier (120 hp) Mer information

Ansökningsformulär Svenska | Engelska 

Magisterprogram i internationella relationer och ekumenik (60 hp) Mer information

Ansökningsformulär Svenska | Engelska 

Masterprogram i internationella relationer och ekumenik (120 hp) Mer information

Ansökningsformulär Svenska | Engelska 

Magisterprogram i religion, politik och demokrati (60 hp)   Mer information

Ansökningsformulär Svenska | Engelska 

Masterprogram i religion, politik och demokrati (120 hp) Mer information

Ansökningsformulär Svenska | Engelska

Forskarutbildning i östkyrkliga studier Mer information