Ansökningsformulär till Sankt Ignatios

Välkommen till Sankt Ignatios digitala ansökningsformulär. Vi har försökt att göra formuläret så enkelt som möjligt, men om du har frågor kring det så får du gärna kontakta oss på admission@sanktignatios.org eller antagning@sanktignatios.org så hjälper vi dig.

Ansökningstiden till alla kurser och program på Sankt Ignatios med början under hösten det akademiska året 2021/2022, har förlängts; för kurser och program anordnade av Sankt Ignatios Folkhögskola till den 22 augusti 2021, och för kurser och program anordnade av Teologiska Högskolan i Stockholm (EHS) till den 29 augusti 2021.

Andra ansökningsperioder tillkännages på vår hemsida (samt på www.universityadmissions.se och www.antagning.se för program och kurser som helt eller delvis är del av Enskilda Högskolan Stockholm).

Folkhögskoleprogram och -kurser:
Starta ansökningsprocessen genom att klicka på länken ”Ansökningsformulär” som är placerad bredvid det program eller den kurs du önskar söka till. Fyll i formuläret och skicka in det via nätet.

Akademiska program och kurser erbjuds via Teologiska högskolan Stockholm. Ansök via universityadmissions.se eller antagning.se

Ansökningskrav för Allmän kurs hittar du här.

Ansökningskrav för Sankt Ignatios College hittar du här

Snabblänkar:

Allmän kurs

Allmän kurs (Södertälje) 

Ansökningsformulär Svenska | Engelska

Allmän kurs – Jobbprofil (Södertälje) 

Ansökningsformulär Svenska | Engelska

Allmän kurs – Grund (Huddinge)

Ansökningsformulär Svenska | Engelska

Allmän kurs – MR-profil (Huddinge) 

Ansökningsformulär Svenska | Engelska

Allmän kurs – Personlig assistent (Huddinge)

Ansökningsformulär Svenska | Engelska

Allmän kurs with a Tewahedo Profile (Huddinge)

Ansökningsformulär Svenska | Engelska

Etableringskurs

Kursen genomförs i samarbete med Arbetsförmedlingen. Den som är intresserad av att gå kursen ska vara inskriven där som arbetssökande och göra en ansökan via sin handläggare.

Studiemotiverande folkhögskolekurs – SMF

Kursen genomförs i samarbete med Arbetsförmedlingen. Den som är intresserad av att gå kursen ska vara inskriven där som arbetssökande och göra en ansökan via sin handläggare.

Yrkesprogram

Diakonissprogram

Ansökningsformulär Svenska | Engelska

Diakonala utbildningsprogrammet i tewahedotraditionen

Ansökningsformulär Svenska | Engelska      

Tro och liv: Kyrkans tjänare

Ansökningsformulär Svenska | Engelska

Mahlietay (Cantor’s) Training Program in the Tewahedo Tradition

Ansökningsformulär Svenska | Engelska

Församlingsprästprogram i tewahedotraditionen

Ansökningsformulär Svenska | Engelska

Pastoralkurs

Ansökningsformulär Svenska | Engelska

Pastoral-pedagogiska programmet

Ansökningsformulär Svenska | Engelska

Yrkesprogram: Församlingspedagog

Ansökningsformulär Svenska | Engelska

Specialprogram och -kurser

Begena

Ansökningsformulär Svenska | Engelska

Bioetik och teologi (EHS)

Ansökningsformulär Svenska | Engelska

Bysantinsk kyrkomusik och liturgi

Ansökningsformulär Svenska | Engelska

Klassisk Syriska (Kthobonoyo)                          Ansökningsformulär Svenska | Engelska

Koptisk kyrkomusik

Ansökningsformulär Svenska | Engelska

Koptiska språket

Ansökningsformulär Svenska | Engelska

Ge’ez

Ansökningsformulär Svenska | Engelska

Ikoner: konst och teologi      

Ansökningsformulär Svenska | Engelska

Introduktion till ortodox tro 

Ansökningsformulär Svenska | Engelska

Introduktion till tewahedo-traditionen på tigrinja                                    

Ansökningsformulär Svenska | Engelska

De ortodoxa traditionernas liv och tro (Folkhögskola)

Ansökningsformulär Svenska | Engelska

De ortodoxa traditionernas tro och liv (EHS)

Ansökningsformulär Svenska | Engelska

Kvalificerad scoutledarutbildning

Ansökningsformulär Svenska | Engelska

Söndagsskoleutbildning (Syrisk-ortodoxa kyrkan)

Ansökningsformulär Svenska | Engelska

Söndagsskola: Ledarskap och pedagogik (Koptisk-ortodoxt seminarium)

Ansökningsformulär Svenska | Engelska

Syrisk hymnologi

Ansökningsformulär Svenska | Engelska

Syriska fäder II

Ansökningsformulär Svenska | Engelska

Syrisk-ortodox tro och liv I

Ansökningsformulär Svenska | Engelska

Syrisk-ortodox tro och liv II

Ansökningsformulär Svenska | Engelska

Akademisk utbildning

Akademiska program och kurser erbjuds via Teologiska högskolan Stockholm. Ansök via  www.universityadmissions.se eller www.antagning.se 

Ansökningsperioden för alla Sankt Ignatios program och kurser som börjar under våren och som gäller det akademiska året 2021/2022 öppnar den 15 mars 2021.

Program för kandidatexamen (TK) i östkyrkliga studier More information Premasterprogram i östkyrkliga studier More information Masterprogram i östkyrkliga studier More information Masterprogram i Internationella relationer och ekumenik More information Masterprogram i religion, politik och demokrati More information Forskarutbildning i östkyrkliga studier More information

Program för kandidatexamen (TK) i östkyrkliga studier Ansökningsformulär Svenska | Engelska 
Premasterprogram i östkyrkliga studier Ansökningsformulär Svenska | Engelska 
Masterprogram i östkyrkliga studier Ansökningsformulär Svenska | Engelska 
Masterprogram i Internationella relationer och ekumenik Ansökningsformulär Svenska | Engelska 
Masterprogram i religion, politik och demokrati Ansökningsformulär Svenska | Engelska 
Forskarutbildning i östkyrkliga studier Application to the Doctoral Degree Program in Eastern Christian Studies at Stockholm School of Thelogy (University College Stockholm)