Ansökningsformulär till Sankt Ignatios

Välkommen till Sankt Ignatios digitala ansökningsformulär. Vi har försökt att göra formuläret så enkelt som möjligt, men om du har frågor kring det så får du gärna kontakta oss på admission@sanktignatios.org eller antagning@sanktignatios.org så hjälper vi dig.

Ansökningstiden för alla kurser och program vid Sankt Ignatios öppnar den 15 mars och stänger den 17 april (23.59CET). 

Andra ansökningsperioder tillkännages på vår hemsida (samt på (www.universityadmissions.se) och www.antagning.se för program och kurser som helt eller delvis är del av Enskilda Högskolan Stockholm).

Folkhögskola program och kurser: För att påbörja ansökningsprocessen, välj klicka på länken "Ansökningsformulär" bredvid det program eller kurs du vill ansöka om, fyll i formuläret och skicka in det online.

Akademiska program och kurser erbjuds via Teologiska högskolan Stockholm. Ansök via universityadmissions.se eller antagning.se

Du hittar kraven för allmän kurs här.

Ansökningskrav för Sankt Ignatios College hittar du här

Quick links:opens

Allmän kurs

Allmän kurs - Grund (100%)

Ansökningsformulär Svenska

Allmän Kurs: Grund (50%) profil östkyrkilga studier (50%)

Ansökningsformulär Svenska 

Allmän Kurs: Grund (50%) profil personlig assistans (50%) 

Ansökningsformulär Svenska

Allmän kurs- Yrkeshögskoleförberedande 100%

Ansökningsformulär Svenska 

Allmän kurs- Yrkeshögskoleförberedande (50%) profil personlig assistans (50%)

Ansökningsformulär Svenska 

Allmän kurs- Högskoleförberedande (100%)

Ansökningsformulär Svenska 

Allmän kurs- Högskoleförberedande (50%) profil östkyrkliga studier (50%)

Ansökningsformulär Svenska

 

Yrkesprogram

Pastoral-pedagogiska programmet

Ansökningsformulär Svenska | Engelska

Yrkesprogram: Församlingspedagog

Ansökningsformulär Svenska | Engelska

Församlingsprästprogram i tewahedotraditionen

Ansökningsformulär Svenska | Engelska

Församlingsprästprogrammet i tewahedotraditionen – deltid, distans

Ansökningsformulär Svenska | Engelska

Träningsprogram för diakoner i tewahedotraditionen

Ansökningsformulär Svenska | Engelska

Träningsprogram för diakoner i tewahedotraditionen – deltid, distans

Ansökningsformulär Svenska | Engelska

Mahlietay – Träningsprogram för kantorer i tewahedotraditionen

Ansökningsformulär Svenska | Engelska

Specialprogram och -kurser

Biblisk och Liturgisk Grekiska (Koine) 

Ansökningsformulär Svenska | Engelska

Biblisk Exeges (Serbisk Ortodoxa kyrka)

Ansökningsformulär Svenska | Engelska

Kyrkoadministration

Ansökningsformulär Svenska | Engelska

Klassisk Syriska- Kthobonoyo

Ansökningsformulär Svenska | Engelska

Östkyrkan i dess texter, 2023-2024

Ansökningsformulär Svenska | Engelska

Ge’ez 1

Ansökningsformulär Svenska | Engelska

Georgisk Ortodox Kyrkomusik, 2023-2024

Ansökningsformulär Svenska | Engelska

Kyrkohistoria (på Serbiska)

Ansökningsformulär Svenska | Engelska

Ikoner: Konst och Teologi

Ansökningsformulär Svenska | Engelska

Introduktion till Ortodox Teologi, 2023-2024

Ansökningsformulär Svenska | Engelska

Introduktion till Tewahedo Liturgi

Ansökningsformulär Svenska | Engelska

Introduktion till Tewahedotraditionen på Tigrinja

Ansökningsformulär Svenska | Engelska

Ortodox Hagiografi med fokus på översättningen, 2023-2024

Ansökningsformulär Svenska | Engelska

Ortodox Andlighet i Praktiken 

Ansökningsformulär Svenska | Engelska

Ortodox Teologi och Ledarskap 

Ansökningsformulär Svenska | Engelska

Serbisk Kyrkomusik, 2023-2024

Ansökningsformulär Svenska | Engelska

Söndagsskoleutbildning (Syrisk -ortodoxa Kyrka)

Ansökningsformulär Svenska | Engelska

De Syriska Fäderna I

Ansökningsformulär Svenska | Engelska

Syrisk-ortodox tro och liv (på arabiska)

Ansökningsformulär Svenska | Engelska

Syrisk-ortodox tro och liv (på svenska)

Ansökningsformulär Svenska | Engelska

Syrisk Ortodox Hymnologi

Ansökningsformulär Svenska | Engelska

Syrisk teologi – yulfono

Ansökningsformulär Svenska | Engelska

Akademisk utbildning

Akademiska program och kurser erbjuds via Teologiska högskolan Stockholm. Ansök via  (www.universityadmissions.se) eller www.antagning.se 

BTh. program in Eastern Christian Studies Mer information 

Ansökningsformulär Svenska | Engelska 

Premasterprogram i Östkyrkliga studier  Mer information

Ansökningsformulär Svenska | Engelska 

Magisterprogram i östkyrkliga studier (60 hp)  Mer information

Ansökningsformulär Svenska | Engelska 

Masterprogram i östkyrkliga studier (120 hp) Mer information

Ansökningsformulär Svenska | Engelska 

Magisterprogram i internationella relationer och ekumenik (60 hp) Mer information

Ansökningsformulär Svenska | Engelska 

Masterprogram i internationella relationer och ekumenik (120 hp) Mer information

Ansökningsformulär Svenska | Engelska 

Magisterprogram i religion, politik och demokrati (60 hp)   Mer information

Ansökningsformulär Svenska | Engelska 

Masterprogram i religion, politik och demokrati (120 hp) Mer information

Ansökningsformulär Svenska | Engelska

Forskarutbildning i östkyrkliga studier More informatio

English