Ansökningsformulär till Sankt Ignatios

Välkommen till Sankt Ignatios digitala ansökningsformulär. Vi har försökt att göra formuläret så enkelt som möjligt, men om du har frågor kring det så får du gärna kontakta oss på admission@sanktignatios.org eller antagning@sanktignatios.org så hjälper vi dig.

Den första ansökningsperioden för samtliga kurser och program på Sankt Ignatios är mellan den 16 mars och 15 april 2020 (kl 23.59).

Folkhögskola programs and courses:
To begin the application process, please select click on the link “Application form” next to the program or course you wish to apply, fill out the form and submit it online.

Akademiska program och kurser erbjuds via Teologiska högskolan Stockholm. Ansök via antagning.se eller antagning.se

Ansökningskrav för Allmän kurs hittar du här.

Ansökningskrav för Sankt Ignatios College hittar du här

Snabblänkar:

Allmän kurs

Allmän kurs på grundläggande nivå
Allmän kurs på gymnasial nivå

Ansökningsformulär Svenska | Engelska

Yrkesprogram

Pastoral-pedagogiska programmet För mer information Svenska | Engelska 
Yrkesprogram: Församlingspedagog För mer information Svenska | Engelska

Program för vigning till diakon i Tewahedo-traditionen
Ansökningsformulär Svenska | Engelska
Program för vigning till präst i den ortodoxa tewahedo-traditionen
Ansökningsformulär Svenska | Engelska
Program för mahlitay (kantor) i tewahedo-traditionen
Ansökningsformulär Svenska | Engelska

Specialprogram och -kurser

Bysantinsk kyrkomusik
Ansökningsformulär Svenska | Engelska

Kanonisk lag och kyrkoadministration, på Tigrinja
Ansökningsformulär Svenska | Engelska

Klassisk syriska
Ansökningsformulär Svenska | Engelska

Östkyrkans teologi och tradition I
Ansökningsformulär Svenska | Engelska

Östkyrkans teologi och tradition II
Ansökningsformulär Svenska | Engelska

Syrisk-ortodoxa kyrkans lära och liv
Ansökningsformulär Svenska | Engelska

Ikoner: konst och teologi För mer information Svenska | Engelska 

Ikonmåleri I
Ansökningsformulär Svenska | Engelska

Ikonmåleri II
Ansökningsformulär Svenska | Engelska

Introduktion till Koptisk kyrkomusik och hymner
Ansökningsformulär Svenska | Engelska

Introduktion till det koptiska kyrkospråket
Ansökningsformulär Svenska | Engelska

Introduktion till det grekiska språket
Ansökningsformulär Svenska | Engelska

Introduktion till den syrisk-ortodoxa traditionen
Ansökningsformulär Svenska | Engelska

Introduktion till Östkyrklig ortodox teologi
För mer information Svenska | Engelska 

Introduktion till orientalisk-ortodox teologi
För mer information Svenska | Engelska 

Introduktion till tewahedo-traditionen, på Amarinja
Ansökningsformulär Svenska | Engelska

Introduktion till tewahedo-traditionen, på Tigrinja
Ansökningsformulär Svenska | Engelska

Diakonens liturgiska roll
Ansökningsformulär Svenska | Engelska

Det liturgiska året i den syrisk-ortodoxa kyrkan
Ansökningsformulär Svenska | Engelska

Projektledning
Ansökningsformulär Svenska | Engelska

Kvalificerad scoutledarutbildning
Ansökningsformulär Svenska | Engelska

Söndagsskola och ungdomsledarskap-sutbildning
Ansökningsformulär Svenska | Engelska

Trons källor i historia och nutid
Ansökningsformulär Svenska | Engelska

De syriska fäderna I
Ansökningsformulär Svenska | Engelska

Akademisk utbildning

Akademiska program och kurser erbjuds av Teologiska högskolan Stockholm. Ansök via: www.universityadmissions.se eller www.antagning.se 

B.A. program in Eastern Christian Studies More information Premasterprogram i östkyrkliga studier More information M.Th. in Eastern Christian Studies More information M.Th. in International Relations and Ecumenism More information M.Th. in Religion, Politics, and Democracy More information Forskarutbildning i östkyrkliga studier More information

B.A. program in Eastern Christian Studies För mer information Svenska | Engelska 
Premasterprogram i östkyrkliga studier För mer information Svenska | Engelska 
M.Th. in Eastern Christian Studies För mer information Svenska | Engelska 
M.Th. in International Relations and Ecumenism För mer information Svenska | Engelska 
M.Th. in Religion, Politics, and Democracy För mer information Svenska | Engelska 
Forskarutbildning i östkyrkliga studier  Open call Engelska