Swedish version coming soon

Sök
Stäng denna sökruta.

Samtal om Bibeln (på Serbiska)

Översikt

Den bibliska texten är ett av världens äldsta trosuttryck och en av grunderna för kristen teologi, samtidigt som den är en kulturskatt. Men just för att det är en uråldrig text är den ofta svår att tolka eller komma åt, särskilt för en oerfaren läsare. Därför räcker det inte att bara läsa den – läsaren måste förstå den. För att citera evangeliet: "Låt läsaren förstå det" (Mark 13:14). I denna kurs kommer deltagarna att bekanta sig med bibliska texter genom föreläsningar och diskussioner och undersöka specifika stycken från både Gamla och Nya testamentet. Varje passage kommer att behandlas från tre grundläggande vinklar: dess ursprungliga betydelse, patristisk tolkning och samtida tolkning av texten. Deltagarna förväntas ta en proaktiv roll i att gemensamt utforma kursen. Kursens läsmaterial (specifika bibelställen och berättelser, patristiska och moderna tolkningar, etc.) kommer att väljas tillsammans med deltagarna, baserat på deras tidigare kunskaper och intressen. Genom att engagera sig i de bibliska texterna tillsammans kommer deltagarna att skapa en öppen miljö som uppmuntrar till utforskande och frågor.

Lärandemål

Efter avslutad kurs förväntas deltagarna (individuellt och tillsammans) kunna:

  • identifiera deras egen första uppfattning och vanliga missförstånd om Bibeln, och etablera en gemensam baslinje för vidare utforskning.
  • beskriva nyckelhändelser, figurer och berättelser från Gamla och Nya testamentet, och bidra med sin egna insikter till gruppens kollektiva lärande.
  • utforska en rad patristiska och samtida tolkningar av bibliska ställen och lära sig uppskatta en mångfald av perspektiv.
  • analysera och koppla samman olika aspekter av Bibeln och dess tolkningar, utveckla en djupare, integrerad förståelse av dess berättelser i en teologisk, kulturell och historisk kontext.
  • apply and extend their collective understanding to interpret biblical messages in modern contexts, demonstrating creative engagement with the texts.

 

Krav för deltagande

Studenterna förväntas delta i all kursverksamhet, både genom att vara närvarande och ta en aktiv roll i varje kurstillfälle, samt genom att slutföra uppgifter som ska göras utanför schemalagda lektioner. Om deltagarna missar lektioner kan de behöva göra extra uppgifter för att uppfylla kursens deltagandekrav. För att kursen ska anses vara genomförd krävs 80 % närvaro som inkluderar slutförande av inlämningsuppgifter.

Ansökningsformulär på:

Snabbfakta

Längd: 1-3 år

Studietakt: Deltid (50 %)

Undervisningstyp: Distansundervisning
Undervisningsspråk: Serbiska

Nivå: Seminarienivå

Arrangör: Sankt Ignatios folkhögskola
Krav:

Förutom de krav som finns i kursbeskrivningen så förutsätts att den sökande är minst 18 år, är officiellt registrerad i Sverige och har fullgoda kunskaper i utbildningens språk.

Avgifter: Studier vid Sankt Ignatios folkhögskola är avgiftsfria för studenter som är folkbokförda i Sverige.


Avgifter på Sankt Ignatios folkhögskola
:
Studenter måste betala en serviceavgift. Serviceavgiften för detta program är 400 SEK per termin.

 

English