Välkommen till allmän kurs på Sankt Ignatios Folkhögskola

På vår Allmän Kurs kommer du att läsa ämnen som engelska, svenska som andraspråk, matematik, samhällskunskap, historia, religion och naturvetenskap. Vårt mål är att ge dig de kunskaper och resurser som krävs för att spela en fullvärdig roll i det svenska samhället och för att komma vidare till arbetsplatsen eller högre utbildning om du så önskar.

Vi välkomnar sökande av alla nationaliteter, religioner och bakgrunder.

Den svenska folkhögskolan är flexibel och studentcentrerad

Folkhögskolan är en unik utbildningsform som har vuxit fram i Norden. Den riktas till vuxna och karaktäriseras av flexibilitet och elevinflytande.

Allmän kurs på Sankt Ignatios Folkhögskola motsvarar den utbildning som man i Sverige vanligtvis får på grundskolan och på gymnasiet, och ger grundläggande behörighet att söka vidare till högskola eller yrkeshögskola.

Alla våra kurser är fokuserade på att ge deltagarna förståelse och färdigheter för att göra det möjligt för dem att göra sina egna bedömningar och beslut och åstadkomma förändringar i omvärlden. Förutom den kärnkompetens som krävs för varje kurs betonar alla våra kurser demokrati, mänskliga rättigheter, välbefinnande och hälsa och social interaktion. Vi arbetar också för att hjälpa våra elever att bli aktiva deltagare i dagens högt digitaliserade samhälle.

Vi finns i Södertälje

Lärare

Låt oss presentera de lärare som kommer att vägleda dig genom de ämnen som ingår i allmän kurs på Sankt Ignatios Folkhögskola! Varje enskild lärare bidrar med sin unika kombination av utbildning, livserfarenhet och personlighet, och viktigast av allt: ett djupt engagemang i skolans utbildningsmål och våra deltagares välbefinnande.

Klicka på bilderna för att läsa mer om de olika lärarna

Antagning & Kostnader

Antagningsperiod (för studier som börjar i augusti 2023)

Antagningsperiod för allmänkurs med start i augusti 2023 är nu öppen..

Antagningsprocessen

Du ansöker till Allmän kurs via webbformulär på vår webbplats. När vi har tagit emot din ansökan blir du kallad till intervju och nivåtest där vi bedömmer vilken studienivå som passar bäst för dig. Om du blir antagen får du inom några dagar erbjudande om plats

Om du har frågor som rör antagningsprocessen kan du kontakta oss på allmankurs@sanktignatios.org

Behörighetskrav

There are no formal requirements for entry to Allmän Kurs  at foundation level. A syllabus is created on the basis of each applicant’s educational level. However, since the courses are taught in Swedish, applicants whose first language is not Swedish should have studied Swedish to SFI level C or equivalent. Applicants are called to an interview and level test to assess their ability to participate in the program.

The requirements for entry to Allmän Kurs at gymnasium level is to have studied Allmän Kurs  at ground level, or a different education equivalent to Swedish compulsory school, and be assessed to have language skills that correspond to the requirements set for studies at gymnasium level .

Avgifter

Studierna på Sankt Ignatios Folkhögskola är gratis för svenska medborgare eller personer med uppehållstillstånd i Sverige. Skolan tar dock ut en administrationsavgift för studier på allmän kurs.

 

Serviceavgifter

Participants are required to pay a service fee which covers insurance, refreshments and some materials used by students in connection with their studies.

Program och kurser på campus

Heltid: 1200 kr per termin

Deltid: 600 kr per termin

Program och kurser online

SEK 400

Studiemedel

Beroende på studiebakgrund och migrationsstatus kan du som deltagare på våra kurser ha rätt till studiestöd från CSN.

Besök CNS för att ta reda på om du har rätt till studiestöd.

Du kan läsa mer om CSN här.

Besök oss

Du är varmt välkommen att besöka oss på Campus Södertälje eller Campus Huddinge. Under normala omständigheter skulle det innebära att fysiskt komma till skolan, träffa andra deltagare och lärare, och kanske sitta med på en lektion. Tyvärr så är våra campus stängda på grund av Corona-pandemin.

Vi välkomnar dig dock gärna som ‘online’-besökare. Vi kan ordna så att du får prata med våra lärare och kanske vara med på en Meet-lektion. Om du vill göra det, vänligen kontakta Pierre Aziz Nehme.

Our Address

Campus Södertälje

Nygatan 2, 15172 Södertälje (våning 2)

 
SV