Välkommen till allmän kurs på Sankt Ignatios Folkhögskola

På vår Allmän Kurs kommer du att läsa ämnen som engelska, svenska som andraspråk, matematik, samhällskunskap, historia, religion och naturvetenskap. Vårt mål är att ge dig de kunskaper och resurser som krävs för att spela en fullvärdig roll i det svenska samhället och för att komma vidare till arbetsplatsen eller högre utbildning om du så önskar.

Vi välkomnar sökande av alla nationaliteter, religioner och bakgrunder.

Den svenska folkhögskolan är flexibel och studentcentrerad

Folkhögskolan är en unik utbildningsform som har vuxit fram i Norden. Den riktas till vuxna och karaktäriseras av flexibilitet och elevinflytande.

Allmän kurs på Sankt Ignatios Folkhögskola motsvarar den utbildning som man i Sverige vanligtvis får på grundskolan och på gymnasiet, och ger grundläggande behörighet att söka vidare till högskola eller yrkeshögskola.

Våra kurser läsåret 2022/2023

Alla våra kurser är inriktade på att ge deltagarna förståelse och färdigheter för att göra det möjligt för dem att göra sina egna bedömningar och beslut och åstadkomma förändringar i omvärlden. Förutom den kärnkompetens som krävs för varje kurs betonar alla våra kurser demokrati, mänskliga rättigheter, välbefinnande och hälsa och social interaktion. Vi arbetar också för att hjälpa våra studenterna att bli aktiva deltagare i dagens högt digitaliserade samhälle.

Lärare

Låt oss presentera de lärare som kommer att vägleda dig genom de ämnen som ingår i allmän kurs på Sankt Ignatios Folkhögskola! Varje enskild lärare bidrar med sin unika kombination av utbildning, livserfarenhet och personlighet, och viktigast av allt: ett djupt engagemang i skolans utbildningsmål och våra deltagares välbefinnande.

Klicka på bilderna för att läsa mer om de olika lärarna

Antagning & Kostnader

Antagningsprocessen

Du ansöker till Allmän kurs via webbformulär på vår webbplats. När vi har tagit emot din ansökan blir du kallad till intervju och nivåtest där vi bedömmer vilken studienivå som passar bäst för dig. Om du blir antagen får du inom några dagar erbjudande om plats

Du ansöker till Studiemotiverande folkhögskolekurs – SMF eller Etableringskurs genom att prata med din handläggare på arbetsförmedlingen.

Om du har frågor som rör antagningsprocessen kan du kontakta oss på allmankurs@sanktignatios.org.

Behörighetskrav

Det finns inga formella behörighetskrav till allmän kurs på grundnivå. En studieplan skapas utifrån varje enskild sökandes studienivå. Eftersom studierna bedrivs på svenska är det dock viktigt att sökande som inte har svenska som modersmål först lägger en språklig grund genom att läsa svenska motsvarande SFI nivå C. Vid intervju och nivåtest avgör kollegiet om den sökande har förutsättningar för att kunna tillägna sig studier på allmän kurs.

Behörighetskraven till allmän kurs på gymnasial nivå är att deltagare har läst allmän kurs på grundnivå eller en annan utbildning motsvarande svensk grundskola, samt bedöms ha språkliga kunskaper som motsvarar kraven som ställs för studier på gymnasial nivå.

Avgifter

Studierna på Sankt Ignatios Folkhögskola är gratis för svenska medborgare eller personer med uppehållstillstånd i Sverige. Skolan tar dock ut en administrationsavgift för studier på allmän kurs.

 

Serviceavgifter

Varje termin betalar deltagarna en serviceavgift som täcker försäkringar, fika samt viss material som används i samband med studierna.

Program och kurser på campus

Heltid: 1200 kr per termin

Deltid: 600 kr per termin

Studiemedel

Beroende på studiebakgrund och migrationsstatus kan du som deltagare på våra kurser ha rätt till studiestöd från CSN.

Besök CNS för att ta reda på om du har rätt till studiestöd.

Du kan läsa mer om CSN här.

Besök oss

Du är varmt välkommen att besöka oss på Campus Södertälje eller Campus Huddinge. Under normala omständigheter skulle det innebära att fysiskt komma till skolan, träffa andra deltagare och lärare, och kanske sitta med på en lektion. Tyvärr så är våra campus stängda på grund av Corona-pandemin.

Vi välkomnar dig dock gärna som ‘online’-besökare. Vi kan ordna så att du får prata med våra lärare och kanske vara med på en Meet-lektion. Om du vill göra det, vänligen kontakta Pierre Aziz Nehme.

Våra campus:
 

Campus Södertälje
Nygatan 2, 15172 Södertälje (våning 2)