Välkommen till Allmän kurs

Allmän kurs du kommer att studera ämnen som engelska, svenska som andraspråk (SvA), matematik, samhällskunskap, historia, religion och naturvetenskap. Vårt mål är att ge dig de kunskaper och resurser som krävs för att du skall kunna ta en fullvärdig roll i det svenska samhället och för att du skall komma vidare till den arbetsplatsen eller den utbildning du drömmer om.

Vi välkomnar sökande av alla nationaliteter, religioner och bakgrunder.

Den svenska folkhögskolan är flexibel och student-orienterad

Folkhögskolan är en unik utbildningsform som har vuxit fram i Norden. Den riktas till vuxna och karaktäriseras av flexibilitet och elevinflytande.

Allmän kurs på Sankt Ignatios Folkhögskola motsvarar den utbildning som man i Sverige vanligtvis får på grundskolan och på gymnasiet, och ger grundläggande behörighet att söka vidare till högskola eller yrkeshögskola.

Alla våra kurser är fokuserade på att ge deltagarna förståelse och färdigheter för att göra det möjligt för dem att göra sina egna bedömningar och beslut och åstadkomma förändringar i omvärlden. Förutom den kärnkompetens som krävs för varje kurs betonar alla våra kurser demokrati, mänskliga rättigheter, välbefinnande och hälsa och social interaktion. Vi arbetar också för att hjälpa våra elever att bli aktiva deltagare i dagens högt digitaliserade samhälle.

Vi finns i Södertälje

Antagning & Kostnader

Ny antagningsperiod öppen

Antagningstiden för allmänkurs börjar 1 mars 

Antagningsprocessen

Du ansöker till Allmän kurs via webbformulär på vår webbplats. När vi har fått din ansökan kallas du till intervju och nivåtest där vi bedömer vilken studienivå som är mest lämplig för dig. Blir du antagen erbjuds du plats inom några dagar.

Om du har frågor som rör antagningsprocessen kan du kontakta oss på allmankurs@sanktignatios.org

Behörighetskrav

Det finns inga formella krav för tillträde till Allmän Kurs på grundnivå. En kursplan skapas utifrån varje sökandes utbildningsnivå. Men eftersom kurserna ges på svenska bör sökande som inte har svenska som modersmål ha läst svenska till SFI-nivå C eller motsvarande. Sökande kallas till intervju och nivåtest för att bedöma deras förmåga att delta i programmet. Kraven för tillträde till Allmän Kurs på gymnasienivå är att ha läst Allmän Kurs på grundnivå, eller annan utbildning motsvarande svensk grundskola, samt bedömas ha språkkunskaper som motsvarar de krav som ställs för studier på gymnasienivå.

Förkunskaps krav för Allmän Kurs på gymnasienivå är att ha läst Allmän Kurs på grundnivå, eller annan utbildning motsvarande svensk grundskola, samt bedömas ha språkkunskaper som motsvarar den nivå som ställs för studier på gymnasienivå.

Avgifter

Studierna på Sankt Ignatios Folkhögskola är gratis för svenska medborgare eller personer med uppehållstillstånd i Sverige. Skolan tar dock ut en administrationsavgift för studier på allmän kurs.

 

Serviceavgifter

Deltagarna betala en serviceavgift som täcker försäkringar, förfriskningar och visst material som studenterna använder i samband med sina studier.

Program och kurser på campus

Heltid: 1200 kr per termin

Deltid: 600 kr per termin

Program och kurser online

SEK 400

Studiemedel

Beroende på studiebakgrund och migrationsstatus kan du som deltagare på våra kurser ha rätt till studiestöd från CSN.

Besök CNS för att ta reda på om du har rätt till studiestöd.

Du kan läsa mer om CSN här.

Besök oss

Du är varmt välkommen att besöka oss på Campus Södertälje eller Campus Huddinge. Under normala omständigheter skulle det innebära att fysiskt komma till skolan, träffa andra deltagare och lärare, och kanske sitta med på en lektion. Tyvärr så är våra campus stängda på grund av Corona-pandemin.

However, we would be delighted to welcome you as an ‘online’ visitor. We can arrange for you to talk to teachers and perhaps attend a Meet lecture as well. If you would like to do that, please contact Johan Andersson.

Vår adress

Campus Södertälje

Nygatan 2, 15172 Södertälje (våning 2)

 
English