Sök
Stäng denna sökruta.

Demokrati och folkbildning

Att stärka demokratisering är en del av vårt utbildningsansvar som en Folkhögskola.

Vi tror att traditionen av vuxenutbildningen etablerad som Folkhögskola i Sverige och Norden har den särskilda förmågan att stärka det civila samhället och dess relation till den representativa demokratin och därmed också till den parlamentariska demokratin.

På Sankt Ignatios arbetar vi med demokratisering i första hand på tre sätt. För det första genom att erbjuda den Allmän kurs, som fokuserar på individuell utveckling, vilket leder till integration i samhället. För det andra, genom våra College-kurser på Folkhögskola, som fokuserar på kunskap som fördjupar ett medvetande om sin tradition, och självmedvetenhet hos individen som gör det möjligt att bättre artikulera och föra dialoger med andra.

Det tredje sättet vi arbetar med demokratisering är genom att etablera folkbildning utanför de nordiska ländernas gränser. Vår förhoppning är att på detta sätt Folkhögskola som institution och som utbildningsform blir ett demokratiinstrument som gör att demokratin kan utvecklas inifrån det civila samhället.

Det är denna tredje form av demokratisering som vi arbetar med, under rubriken "Demokrati och folkbildning.”

folkbildning och utbildning till stöd för Ukraina

Sankt Ignatios arbetar för närvarande med två lokala ortodoxa kyrkor i Ukraina för att etablera en Folkhögskola i Kiev-området. För att uppnå detta syfte erbjuder vi i Södertälje ukrainska flyktingar en utbildning på engelska samt i ett ledarskap, pedagogik och idevärld hämtat just från folkbildning. När de återvänder efter kriget kommer denna utbildning att ha utrustat dem för att hjälpa till att etablera denna typ av utbildning.

På sikt kommer vi också att erbjuda vårt pastorala utbildningsprogram (kandidatexamen plus Folkhögskola pedagogy) and our parish-educational program (master’s degree plus Folkhögskola pedagogik) för dom som vill bli teologilärare med särskilt fokus på vuxenutbildning vid återkomsten.

På så sätt hoppas vi kunna bidra till återuppbyggnaden av det civila samhället i Ukraina, där kyrkorna behöver rustas, inte bara materiellt utan också utbildningsmässigt.

Projekt

Sankt Ignatios Foundation har varit engagerad sedan 2014 i att stärka integrationen av Ukraina med det europeiska samhället, och försökt omfatta alla tre östliga kyrkor i Ukraina: Autocephalous Orthodox Church of Ukraine, Ukrainian Orthodox Church (Ex-Moscow Patriarchate) och den grekisk-katolska kyrkan. kyrkan i Ukraina. Detta projekt föreställer sig de östliga kyrkornas roll i att stärka kopplingen mellan civilsamhället och representativ demokrati, och hur teologi kan dra nytta av detta.

Projektbeskrivning: Förslaget är ett samarbetsprojekt mellan Sankt Ignatios Foundation och European Centre for Strategic Analytics (ECSA) i Ukraina. Ukraina har ett starkt civilt samhälle, som har överlevt flera övergångsfaser i samhället, men det är ett samhälle präglat av stora protester under de senaste decennierna. Sverige har varit en stor givare i återuppbyggnaden av Ukraina, men Ukraina lider fortfarande av en svag länk mellan civilsamhället och representativ demokrati. Genom detta projekt hoppas vi bidra till förståelsen för hur civilsamhället kan stärkas

Syfte och mål

Syftet med detta projekt är att förstå hur denna länk fungerar och hur utvecklingen av ett starkt civilt samhälle bortom protestera kan vara möjlig, och hur kyrkor kan delta i detta. Projektet har fyra mål:

  1. Vi behöver en bättre förståelse för varför den positiva energin i dessa protester inte kanaliseras till representativa demokratiska institutioner. Positiva alternativ kan inte dyka upp utan att gå vidare med att förstå den sociala struktur som skapar en obalans mellan civilsamhället och representativ demokrati. De senaste åren har skapat trender i det civila samhället som är svåra att förstå. Detta tycks både vara orsakat av åsikter som har svängt från hög optimism till djup förtvivlan. Vi har dock sett en ny medborgarmobilisering, över hela världen, med anmärkningsvärda demokratiska genombrott, som har lett till en ny gryning för hur man kan stödja civilsamhället (se Rapport 2015:01 till Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)). Det första målet är att kartlägga och försöka förstå denna globala förändring och hur den har påverkat Ukraina, före kriget, och hur kyrkorna har deltagit och reagerat på detta.

  2. Det andra målet är att ta en blick på den nuvarande situationen i skuggan av kriget. Har konflikten försvagat civilsamhället, eller förstärkt det? En annan fråga gäller kopplingen mellan civilsamhället och representativ demokrati. Har denna koppling försvagats eller kan vi ha en förväntan om att civilsamhället kommer att kunna överföra handlingen att protestera till att delta i val? Slutligen, har den kyrkliga situationen påverkat detta i någon riktning?

  3. Det tredje målet är att titta på nya modeller för demokratiskt deltagande bortom att protestera. Vilka exempel hittar vi på plats och hur kan vi mäta dess effekt? Vilka andra modeller har vi, som till exempel Svensk Folkbildning? Vilken typ av teologisk modell kommer att främja civilsamhället att delta i representativ demokrati?

  4. Det slutliga målet handlar om institutionalisering av en demokrati bortom protester, där vi tittar närmare på kyrkans offentliga roll i demokratiseringsprocesser, som kommer att betraktas som public ecklesiologi.

Antagning & Kostnader

Antagningsperiod (för studier som börjar i augusti 2023)

Antagningsperiod för allmänkurs med start i augusti 2023 är nu öppen..

Antagningsprocessen

Du ansöker till Allmän kurs via webbformulär på vår webbplats. När vi har tagit emot din ansökan blir du kallad till intervju och nivåtest där vi bedömmer vilken studienivå som passar bäst för dig. Om du blir antagen får du inom några dagar erbjudande om plats

Om du har frågor som rör antagningsprocessen kan du kontakta oss på allmankurs@sanktignatios.org

Behörighetskrav

Det finns inga formella krav för tillträde till Allmän Kurs på grundnivå. En kursplan skapas utifrån varje sökandes utbildningsnivå. Men eftersom kurserna ges på svenska bör sökande som inte har svenska som modersmål ha läst svenska till SFI-nivå C eller motsvarande. Sökande kallas till intervju och nivåtest för att bedöma deras förmåga att delta i programmet. Kraven för tillträde till Allmän Kurs på gymnasienivå är att ha läst Allmän Kurs på grundnivå, eller annan utbildning motsvarande svensk grundskola, samt bedömas ha språkkunskaper som motsvarar de krav som ställs för studier på gymnasienivå.

Förkunskaps krav för Allmän Kurs på gymnasienivå är att ha läst Allmän Kurs på grundnivå, eller annan utbildning motsvarande svensk grundskola, samt bedömas ha språkkunskaper som motsvarar den nivå som ställs för studier på gymnasienivå.

Avgifter

Studierna på Sankt Ignatios Folkhögskola är gratis för svenska medborgare eller personer med uppehållstillstånd i Sverige. Skolan tar dock ut en administrationsavgift för studier på allmän kurs.

 

Serviceavgifter

Deltagarna betala en serviceavgift som täcker försäkringar, förfriskningar och visst material som studenterna använder i samband med sina studier.

Program och kurser på campus

Heltid: 1200 kr per termin

Deltid: 600 kr per termin

Program och kurser online

SEK 400

Studiemedel

Beroende på studiebakgrund och migrationsstatus kan du som deltagare på våra kurser ha rätt till studiestöd från CSN.

Besök CNS för att ta reda på om du har rätt till studiestöd.

Du kan läsa mer om CSN här.

English