Sankt Ignatios orden

En central del i Sankt Ignatios Stiftelses uppdrag är att uppmärksamma extraordinära bidrag till det ortodoxa livet. Vi gör det genom att tilldela Sankt Ignatios orden till de män och kvinnor som genom sitt ledarskap och sina akademiska bidrag gjort de mest betydelsefulla insatserna. Mottagarna av orden erhåller en medalj samt ett diplom som beskriver deras bidrag. 

Tidigare pristagare:

2019 – Professor emeritus Andrew Louth

2018 – Professor Sebastian Brock

2017 – Hans Nåd Biskop Suriel, koptisk-ortodox biskop av Melbourne

2016 – Hans Eminens Porfirijie, metropolit av Zagreb och Ljubljana, den serbisk-ortodoxa kyrkan

2014/2015 – H.H Påve Tawardros II, påve av Alexandria och patriark av St. Markus samt H. H. Moran Mor Ignatius Aphrem II, patriark av Antiokia och hela östern

2012/2013 – Kerstin Enlund, studieförbundet Bilda samt Murat Posluk, syrisk-ortodoxa kyrkan

SV