Om oss

Rektorns välkomstord

Jag är stolt över allt som vi gör och erbjuder men mest av allt är jag stolt över mångfalden bland våra studenter och anställda, något som saknar motstycke i Skandinavien. Tack för att du besöker oss på nätet, jag hoppas att du vill bli en del av Sankt Ignatios!

Dr. Michael Hjälm

Det är med stor glädje jag som rektor välkomnar dig till Sankt Ignatios. Oavsett vilken kyrka du tillhör, din tidigare utbildning, din kulturella identitet eller vilket land du kommer ifrån så är du välkommen till oss. Här värdesätter vi varje individ för deras egna unika egenskaper och gåvor. I vår ortodoxa utbildingsfamilj lär sig studenter, lärare och professorer tillsammans.

Vi menar att utbildning inte bara ger människor kunskap och färdighet utan att den även ger människor möjlighet att bli en ännu viktigare del i kyrkan och världen.

Genom våra språk- och matematikkurser inom Allmän utbildning hjälper vi människor att helt och fullt vara aktiva medborgare i det svenska samhället. Genom våra yrkesinriktade utbildningar utrustar vi män och kvinnor till tjänst inom kyrkan, både som trogna och välutbildade tjänare och som kritiska och nyskapande innovatörer. Genom vårt masterprogram ger vi smarta och begåvade människor möjlighet att gå på djupet med frågor om kyrkans roll i, och relation med världen, så att dessa människor kan bli framtidens ledare. Genom våra doktorandprogram utbildar vi nästa generations ortodoxa akademiker.

Dr Michael Hjälm, rektor Sankt Ignatios

Vår vision

• Att erbjuda män och kvinnor de utbildningsresurser som krävs för att kunna leva ett tillfredsställande och meningsfullt liv i Sverige, och för att kunna bidra till samhällets välgång och hälsa.

• Att utbilda nästa generation ledare och förbereda dem till att tjäna kyrkan i den egna kulturen och samhället. Vi uppmanar våra studenter att se ortodoxin som en levande och växande tradition som talar både till individen och till våra församlingar och till samhället.

• Att bidra till förståelsen för den ortodoxa traditionen bland de ortodoxa troende. Genom vårt utbildningsarbete och våra kontakter med de ortodoxa kyrkorna har vi blivit en viktig källa för de kyrkor som önskar förnya sitt kall och sitt församlingsuppdrag i ett Europa präglat av mångfald och sekularisering.

• Att bygga en grund för inter-ortodoxt samarbete. Sankt Ignatios har nära samarbeten med andra ortodoxa kyrkor och vi har för närvarande fyra seminarier: Det bysantinska, det koptiska, det syriska och ett i tewahedo-traditionen. Vi har goda relationer med de olika kyrkorna och genom deras bidrag till stiftelsen har relationerna mellan kyrkorna stärkts.

Överblick

Grundad
Sankt Ignatios Stiftelse grundades 2012. Stiftelsen etablerade Sankt Ignatios folkhögskola.

Rektor
Dr Michael Hjälm

Motto
”Religion, fred och demokrati genom undervisning och lärande”

Undervisningsutveckling
Folkhögskolenivå; Teologiska Högskolan i Stockholm (Enskilda Högskolan Stockholm): Första (TK), andra (TM), tredje (TD).

Kyrkofamilj
Ortodox (koptisk, grekisk och slavisk, syrisk, tewahedo)

Verksamhetsberättelse (Svenska)

PDF here

Seminarier
Fem: bysantinsk, koptisk, syrisk, eritreansk tewahedo; etiopisk tewahedo

Antal studenter vid Sankt Ignatios folkhögskola: 418

Personal: 38

Hitta hit
Södertälje och Bromma (Stockholm)

Startdatum för höstterminen
Allmän kurs: 18 augusti, 2022

Sankt Ignatios College,
Sankt Ignatios Folkhögskola: 18 augusti, 2022

Sankt Ignatios College,
Teologiska Högskolan Stockholm: 22 augusti, 2022

Webbadress
https://www.sanktignatios.org/sv/

E-postadress
info@sanktignatios.org

Sankt Ignatios följer den svenska statens definition av folkhögskola enligt följande:

Statens syften med att stödja folkbildningen  

Ett grundläggande skäl till att samhället stödjer folkbildningen är att den bidrar till en demokratisk utveckling av samhället. Det är riksdagen som beslutar om statens syfte med att stödja folkbildningen.

Statens syften med stödet till folkhögskolor och studieförbund är att:

1. stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin,

2. bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen,

3. bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället,

4. bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet.

Villkor för statsbidraget till folkbildningen anges i regeringens förordning om statsbidrag till folkbildningen.

Källa: https://www.folkbildningsradet.se/om-folkbildningsradet/statsbidrag-till-folkbildningen/Statens-syften-med-att-stodja-folkbildningen/ (2020-04-02)

English