Sök
Stäng denna sökruta.

Om oss

Detta är vi

Vi är en inter-ortodox teologisk institution som samverkar kring utbildning och för en större förståelse mellan de orientalisk ortodoxa kyrkorna och den bysantinska ortodoxa kyrkan under visionen: Utbildningar i konsten att vara många.

I den här visionen ser vi att mångfald förändrar perspektiven, främjar gemenskaper och stimulerar dialoger.

Förändrar perspektiven

Vi strävar efter att vara en innovativ plats där studenter och forskare med olika traditioner och världsbilder får ny kunskap, utvecklar nya tankar och bygger nya relationer.

Hem

Vi har valt Södertälje som vårt hem på grund av dess karaktär och närvaron av ett flertal olika ortodoxa kyrkor. Södertälje är en stad med 100 000 invånare och cirka 80 nationaliteter, 45 minuter söder om Stockholm. Samhället är byggt på både nationell och religiös pluralism, vilket vi känner igen oss i.

Södertälje är hem för de största syrisk-ortodoxa samfunden i Sverige, liksom för andra ortodoxa kristna jurisdiktioner som den koptisk-ortodoxa kyrkan och den antiokiska grekisk-ortodoxa kyrkan.

Att vara många

Vi är en utbildningsinstitution som bygger på annorlundaskap och mångfald

Främjar gemenskaper

Vi praktiserar ett lärande för hela människan och bildnings som förändrar liv.

Stimulerar dialoger

Vi strävar efter att utbilda ledare som kan utveckla demokratiska strukturer, kunna utforma en kultur av delaktighet samt arbeta för samhällets gemensamma bästa.

Utbildningar i konsten att vara många

Vi erkänner de utmaningar som följer med mångfald. Vi inser också att denna konst inte är något vi någonsin kan bemästra helt. Men vi har ålagt oss att lära oss konsten att vara många, eftersom vi tror att detta är det enda sättet att möta framtidens på.

Organisation

Du kan se vår organisation här  

Verksamhetsplan

Du kan läsa vår verksamhetsplan här. 

Studeranderåd

Varje student på Sankt Ignatios är medlem i Studentkåren. Varje år väljer kårens medlemmar ett studentråd. 

Medlemmar i studeranderådet: 

Alan Shiyar Nediyamattathil Thankachan – Ordförande 
Denys Bakirov – Vice Ordförare 
Kenneth Rothman – Sekreterare 
Besil Baby – Ledamot
English