Swedish version coming soon

Sök
Stäng denna sökruta.

Högskola

Teologi benämndes en gång i tiden som ”Vetenskapernas drottning”. Grunden till detta var att man menade att teologin förmådde formulera mänsklighetens yttersta fråga – frågan om vårt förhållande till Gud. Än i dag är teologer de som är bäst utrustade för att besvara de mest väsentliga existentiella frågorna.

På Sankt Ignatios College kan studenter studera teologi även om de inte har för avsikt att tjäna i kyrkan i en viss pastoral roll. Vi erbjuder möjlighet till en kandidat- och master examina samt doktorsexamen.

Religionsvetenskap och teologi  

Religionsvetenskap och teologi är inte separata fält vid Sankt Ignatios. Båda är en kritisk studie av texter, beteenden, fenomen eller liknande som antingen är förknippade med ett religiöst samfund, såsom hinduism, judendom, kristendom och islam, eller förknippas med andra trosuppfattningar, som i fallet med delar av buddhism, ateism och agnosticism. Även politiska och etiska åsikter eller filosofiska värderingar som inte är relaterade till religion är ofta kopplade till frågor inom såväl religionsvetenskap som teologi, men är i sig inte en del av fältet.

Även om religionsvetenskap och teologi vid Sankt Ignatios spänner över ett brett spektrum och genom detta vill bidra till diskussionen om hur man hanterar svåra religiösa aspekter i relation till samhällsutveckling och demokrati, tyngdpunkten ligger på östkyrklig kristendom.

Området är uppdelat i tre ämnen som täcker olika aspekter av religionsvetenskap och teologi. De är: Bibelvetenskap med religionshistoria, Systematisk teologi med kristendomens historia och Praktisk teologi med religionsbeteendevetenskap. 

Bibelvetenskap med religionshistoria 

Ämnet har två inriktningar, bibelkunskap och religionshistoria. Fenomenet religion står i centrum för ämnet. Tonvikten läggs på judendom, kristendom och islam, och i synnerhet hur dialektiken mellan dessa religioner har producerat tre uppsättningar av heliga texter. Ett annat fokus är hur konflikt och försoning, som ett religiöst fenomen, på olika sätt bidrar till enhet och splittring, både på makro- och mikronivå. På grund av detta arbetar ämnet även med aspekter av religionssociologi, tolkning av heliga texter, andra religioner och religionsfenomenologi.

Systematisk teologi med kristendomens historia 

Ämnet behandlar kristendomens historia både ur ett samhälleligt perspektiv och ett ur ett perspektiv om hur dogmer har utvecklats. Ur ett samhälleligt perspektiv behandlar ämnet det dialektiska förhållandet mellan kyrka och samhälle och ur ett doktrinärt perspektiv behandlas både det patristiska arvet och samtida frågor. Området behandlar också den kristna missionens historia och etiska frågor. Ämnet har två inriktningar, kristendomens historia och systematisk teologi.

Praktiska teologi med religionsbeteendevetenskap 

Ämnet studerar kyrkornas praktik som återspeglas i deras gudstjänster, själavård, gemenskap, bistånd och externa relationer, utbildning och bildning, regler och förordningar, diakonalt arbete och själavård. Ämnet omfattar även religionens funktion i samhället och för individen. Ämnet har två inriktningar: praktisk teologi och religionsbeteendevetenskap.

 

English