Akademisk utbildning

Teologi benämndes en gång i tiden som ”Vetenskapernas drottning”. Grunden till detta var att man menade att teologin förmådde formulera mänsklighetens yttersta fråga – frågan om vårt förhållande till Gud. Än i dag är teologer de som är bäst utrustade för att besvara de mest väsentliga existentiella frågorna.

Sankt Ignatios College erbjuder teologistudier oavsett om målet med dem är att tjäna kyrkan i form av någon pastoral- eller ledarskapsroll eller om målet är något annat. Vi erbjuder kandidat- och masterexamen i Östkyrkliga studier; masterexamen i Internationella relationer och ekumenik; masterexamen i Religion, politik och demokrati; samt doktorsexamen i teologi. De akademiska studierna inom ramen för collegeutbildningen sker vid Avdelningen för Östkyrkliga studier vid Enskilda högskolan Stockholm. Ansökan till utbildningarna nedan görs via universityadmissions.se