Välkommen till allmän kurs på Sankt Ignatios

På allmän kurs på Sankt Ignatius folkhögskola läser du ämnen som engelska, svenska, svenska som andraspråk, matematik, samhällskunskap, historia, religion och naturkunskap. Hos oss kan även komma i form genom fysisk träning samt studera körkortsteori! Viktigast av allt är att du får möjlighet att utveckla det självförtroende och de färdigheter som krävs för att hitta jobb eller studera på högre nivå. Vi välkomnar sökande från alla bakgrunder att studera hos oss.

Den svenska folkhögskolan är flexibel och studentcentrerad

Folkhögskola är en unik utbildningsform som har vuxit fram i Norden. Det är en utbildningsform som rymmer många olika möjligheter för sökande med skiftande bakgrunder, oavsett tidigare studieerfarenheter. Allmän kurs på Sankt Ignatios folkhögskola erbjuder en utbildning som motsvarar den utbildning som man i Sverige vanligtvis får på grundskolan och på gymnasiet.

Kurser

Oavsett tidigare utbildning eller studiemål så har vi en kurs som passar dig!

På alla våra kurser jobbar vi temabaserat där mänskliga rättigheter är ett genomgående huvudområde. Vidare jobbar vi för att alla våra kursdeltagare ska nå en ökad digital delaktighet. Friskvård och hälsa är också viktiga inslag.

Lärare

Här hittar du information om de lärare som kommer att vägleda dig genom de ämnen som ingår i allmän kurs. Varje enskild lärare berikar skolan med sin unika mix av utbildning, livserfarenhet och personlighet, samt det viktigaste: ett djupt engagemang i skolans utbildningsmål och studenternas välbefinnande.

Klicka på bilderna för att läsa mer om de olika lärarna

Antagning & Kostnader

Antagningsprocessen

Du kan ansöka via onlineformulär eller genom att besöka skolan. Du hittar adressen under Location section.  Efter ansökan till allmän kurs blir du kallad till en intervju där vi bedömer vilken studienivå som passar dig bäst.

Kontakt oss om du har frågor som rör antagningsprocessen.

När vi har tagit emot din ansökan får du vanligtvis svar från oss inom en vecka. Om det dröjer längre tid utan att du får svar kan du kontakta vårt kansli på allmankurs@sanktignatios.org. Du kommer sedan att bli kallad till intervju och nivåtest. Om du blir antagen får du inom några dagar erbjudande om plats.

Behörighetskrav

Det finns inga formella behörighetskrav till allmän grundkurs, en studieplan skapas utifrån varje enskild sökandes studienivå. Eftersom studierna bedrivs på svenska är det viktigt att sökande som inte har svenska som modersmål först lägger en språklig grund genom att läsa svenska motsvarande SFI nivå D. Vid intervju och nivåtest avgör kollegiet om den sökande har förutsättningar för att kunna tillägna sig studier på allmän kurs. Behörighetskraven till allmän kurs på gymnasial nivå är att deltagare har läst allmän grundkurs på Sankt Ignatios folkhögskola eller har gått en annan utbildning motsvarande svensk grundskola, samt bedöms ha språkliga kunskaper som motsvarar kraven som ställs för studier på gymnasial nivå.

Avgifter

Studierna på Sankt Ignatios Folkhögskola är gratis för svenska medborgare eller personer med uppehållstillstånd i Sverige. Skolan tar dock ut en administrationsavgift för studier på allmän kurs.

Administrationsavgifter

Varje termin betalar deltagarna en administrationsavgift som täcker försäkringar, administration, fika samt viss material som används i samband med studierna.

Program och kurser på campus

Heltid: 1200 kr per termin
Deltid: 600 kr per termin

Studiemedel

Beroende på deltagarnas studiebakgrund och migrationsstatus har man eventuellt rätt till studiestöd från CSN. För att ta reda på om du har rätt till studiestöd följ denna länk.
Du kan läsa mer om CSN på engelska här
eller på svenska här

Besök oss

Du är varmt välkommen att besöka oss och träffa våra lärare och studenter – eller varför inte delta i en av våra lektioner! Om du vill komma på besök, vänligen kontakta Daniel Öhrvall, verksamhetschef för allmän kurs.