Rutiner och regler

På allmän kurs finns det vissa rutiner och regler som du bör känna till

Närvaro

Deltagare förväntas närvara på alla lektioner under skolåret såvida de inte vårdar barn eller själva är sjuka. I båda dessa fall är det viktigt att du då föranmäler dig i vår webbplattform Schoolsoft, eller kontaktar lärarna direkt.

Ledighet

Deltagare kan i vissa fall beviljas viss ledighet. I sådana fall gäller följande:
Deltagare kan i vissa fall beviljas viss ledighet. I sådana fall gäller följande: Upp till 5 dagars ledighet kan beviljas av utbildningsansvarige för allmän kurs, Daniel Öhrvall.

Ledighet som är längre än 5 dagar kan bara beviljas av Folkhögskolans rektor, Dr. Michael Hjälm

Ogiltig frånvaro

Närvaro registreras varje dag. Om du har ogiltig frånvaro kommer du att få en varning. Om din frånvaro fortsätter trots varning kan du komma att bli utskriven från skolan.

English