Swedish version coming soon

Sök
Stäng denna sökruta.

Georgisk-ortodox kyrkomusik

Översikt

Denna kurs i georgisk-ortodox kyrkomusik kommer att ge deltagarna en introduktion till denna rika och levande musiktradition. Kursen kommer att fokusera på att utveckla de grundläggande färdigheter som krävs för att utföra georgisk-ortodox kyrkomusik, inklusive synläsning, sångteknik, gehörsförmåga och kunskap om sångtraditioner. Deltagarna kommer också att lära sig om det historiska, kulturella och regionala sammanhanget för georgisk sång, och få en förståelse för dess olika skolor och stilar, nämligen KakhetianImeretian, och Gurian. Genom deltagande i körframträdanden, sång i samband med liturgisk gudstjänst och individuella studier kommer deltagarna att utveckla en stark känsla av musikaliskt uttryck och kulturell autenticitet och en uppskattning för den roll som georgisk-ortodox kyrkomusik spelar i Georgiens kulturella och religiösa arv. Kursen kommer att äga rum i en stödjande inlärningsmiljö, så att deltagarna kan engagera sig fullt ut i musiken och det bredare kulturella och liturgiska sammanhang där den är förankrad.

 

Lärandemål

Efter avslutad kurs kommer deltagarna att visa:

  • förmågan att förstå grunderna i västerländsk notskrift och att tillsammans framföra utvalda stycken med uttryck och noggrannhet
  • utveckling av korrekt sångteknik och behärskning av melodiska och rytmiska nyanser av georgisk ortodox kyrkomusik, med tonvikt på uttryck, samarbete och kulturell autenticitet
  • kunskap om georgisk-ortodox kyrkomusiks historiska, kulturella, religiösa och regionala sammanhang, och en förståelse för musikens olika skolor och stilar och deras plats i det större kulturlandskapet
  • förmågan att delta i framförandet av georgisk ortodox kyrkomusik som en del av en kör, och att uppskatta musikens roll i Georgiens kulturella och religiösa arv

 

Kursen är anpassad till deltagarnas tidigare erfarenhet och framstegen beror på deltagarens förmåga att läsa och förstå musik.

 

Krav för deltagande

Studenterna förväntas delta i all kursverksamhet, både genom att vara närvarande och ta en aktiv roll i varje kurstillfälle, samt genom att slutföra uppgifter som ska göras utanför schemalagda lektioner. Om deltagarna missar lektioner kan de behöva göra extra uppgifter för att uppfylla kursens deltagandekrav. För att kursen ska anses vara genomförd krävs 80 % närvaro som inkluderar slutförande av inlämningsuppgifter.

Ansökningsformulär på:

Snabbfakta

Längd: 1–2 years

Study Pace: 25%

Studietider: Dagtid och vissa helger och kvällar
Undervisningstyp: På campus
Undervisningsspråk: Georgiska och svenska
Studieplats: Campus Danderyd (Petruskyrkan)

Nivå: Seminarienivå

Arrangör: Sankt Ignatios folkhögskola
Krav:

Förutom de krav som finns i kursbeskrivningen så förutsätts att den sökande är minst 18 år, är officiellt registrerad i Sverige och har fullgoda kunskaper i utbildningens språk.

Avgifter: Studier vid Sankt Ignatios folkhögskola är avgiftsfria för studenter som är folkbokförda i Sverige.

Serviceavgift vid Sankt Ignatios folkhögskola: Studenter måste betala en serviceavgift. Distanskurser (50%): 400 kr per kurs/termin

English