Swedish version coming soon

Sök
Stäng denna sökruta.

Introduktion till ortodox teologi

På programmet Introduktion till ortodox teologi går deltagarna tillsammans med studenter på det fyraåriga Pastoral – Pedagogiska programmet under deras första studieår. Denna är sammansatt av högskolestudier (30 hp) och folkhögskolastudier (kristen/pastoralutbildning). På detta sätt kan deltagare som ännu inte är redo eller kan förbinda sig till ett fullständigt kandidatprogram utforska teologistudiet både som en akademisk disciplin men också som ett sätt att leva. Eftersom studierna i programmet är desamma som studenterna på det fyraåriga programmet, om deltagarna i slutet av året önskar gå Pastoral – Pedagogiska Programmet kan de göra utan att behöva söka om. Alternativt medger många andra utbildningar inom humaniora en överföring av valbara poäng, vilket innebär att studenter i vissa fall kan lägga in de poäng som förvärvats i detta program som valbara kurser på annat håll. På egen hand, som en ettårig introduktion till studiet av den österländska kristna traditionen och ortodoxt liv och tradition, kommer programmet att fördjupa deltagarnas kunskap och förståelse och utrusta dem att spela en större roll i kyrkolivet.

Ansökningsformulär på:

Snabbfakta

Längd: 1 år (30 högskolepoäng)

Studietakt: Heltid (100 %)

Studietider: Dagtid och vissa helger och kvällar
Undervisningstyp: På campus
Undervisningsspråk: Engelska
Studieplats: Campus Södertälje

Nivå: Högskola - Grund och seminarie - efter gymnasial

Arrangör: Enskilda Högskolan Stockholm och Sankt Ignatios Folkhögskola
Krav:

För sökande krävs genomförd gymnasieutbildning.

Sökande måste också kunna visa nödvändiga kunskaper i engelska. Behörighetskravet för studier på kandidatnivå i Sverige motsvarar kursen Engelska 6 på svensk gymnasieskola. Studenter utanför Sverige, eller studenter som inte kan verifiera kunskaper i engelska, måste göra ett internationellt erkänt prov (t.ex. TOEFL, IELTS eller motsvarande). Mer information om det erforderliga betyget på internationellt erkända engelska prov finns på Engelska språkkrav ((www.universityadmissions.se); se avsnittet Att uppfylla engelskakraven med ett engelsktest. För mer information se: Behörighetskrav(www.universityadmissions.se))

Avgifter: 

Studier vid Sankt Ignatios folkhögskola är avgiftsfria för studenter som är medborgare i Sverige eller annat EU-land och för personer med uppehållstillstånd i Sverige. Studenter måste vara registrerade som boende i Sverige.

Studier vid Teologiska högskolan Stockholm (Enskilda Högskolan Stockholm) är avgiftsfria för studenter som är medborgare i Sverige eller annat EU-land och för personer med uppehållstillstånd i Sverige. Information om kursavgifter för internationella studenter finns på  https://ehs.se/tuition-fees.

Serviceavgift vid Sankt Ignatios Folkhögskola: Studenter måste betala en serviceavgift. Program på campus: 1200 kr per program/termin.

Mer information
www.ehs.se/en/academics/other-study-options/
introduction-orthodox-theology

English