Swedish version coming soon

Sök
Stäng denna sökruta.

Ledarskapsutveckling för kyrkan i samhället (2023-2024)

Översikt

Den ortodoxa kyrkan i den västerländska kontexten förlitar sig på initiativ och engagemang från medlemmarna. Denna kurs syftar till att utrusta medlemmar till ledarskap och utveckling både inom gemenskapen, men också för relation med samhället i stort. Deltagarna i kursen kommer att lära sig hur man utvecklar sin ledarskapsförmåga, hur man fattar välgrundade beslut samt lära sig grunder inom församlingsutveckling. Deltagaren kommer få introducera och utveckla nya idéer och initiativ i en församlingsgemenskap och samhället i stort. Deltagarna kommer att utmanas att upptäcka och utveckla kontaktpunkter mellan kyrkan och det civila samhället, samt lära sig att nätverka med frivilligorganisationer och andra samfund.

 

Lärandemål

Efter avslutad kurs förväntas deltagarna (individuellt och tillsammans) kunna:

  • kommunicera effektivt med andra, samarbeta i grupp och visa ledaregenskaper
  • utveckla motivation och engagera sig i pågående personlig och interpersonell utveckling och bildning
  • utveckla en stark förståelse för sina egna erfarenheter, värderingar och övertygelser (såväl som andras) och använda denna självmedvetenhet för att informera sina beslut och interaktioner med andra
  • bygga starka relationer med andra och utveckla en känsla av gemenskap och tillhörighet
  • bredda sin förståelse av kulturella, religiösa och samhälleliga frågor och tillämpa denna kunskap för att engagera sig i meningsfulla diskussioner och utveckla välgrundade åsikter och övertygelser
  • utveckla de färdigheter och kunskaper som behövs för att initiera och utveckla projekt

Ansökningsformulär på:

Snabbfakta

Längd: 2 år

Studietakt: Part time (25%)

Studietider: Dagtid
Undervisningstyp: Distans (online)
Undervisningsspråk: Georgiska och svenska
Studieplats: Campus Danderyd (Petruskyrkan)/Online

Nivå
Seminarienivå

Arrangör: Sankt Ignatios folkhögskola
Krav:

Studenterna förväntas delta i all kursverksamhet, både genom att vara närvarande och ta en aktiv roll i varje kurstillfälle, samt genom att slutföra uppgifter som ska göras utanför schemalagda lektioner. Om deltagarna missar lektioner kan de behöva göra extra uppgifter för att uppfylla kursens deltagandekrav. För att kursen ska anses vara genomförd krävs 80 % närvaro som inkluderar slutförande av inlämningsuppgifter.

English