Swedish version coming soon

Sök
Stäng denna sökruta.

Östkyrkornas texter (2023-2024)

För många människor är kyrkans dogmer, övertygelser och sedvänjor självklara, men de saknar ofta en kontextuell förståelse för hur dessa dogmer, övertygelser och praktiker utvecklades. Den här kursen tar ett holistiskt approach genom att introducera de historiska omständigheterna, huvudpersonerna samt de framväxande föreställningarna och idéerna som är involverade i att forma den östkristna traditionen. Huvudboken bland kurslitteraturen, skriven av Sankt Ignatios fakultetsmedlem Cyril Hovorun, är utformad för att bjuda in deltagarna att aktivt utforska de primära källtexter som bidrog till att artikulera och utveckla österländsk kristendom. Således uppmuntrar kursen deltagarna att gå in i och engagera sig i just de dialoger, kontroverser och omständigheter som kulminerade i det vi idag känner som östkristen tradition. Kurslitteraturen ger också en grundlig översikt över den historiska period som både format och delade kyrkan, vilket hjälper deltagarna att få en djupare förståelse för både dåtid och nutid.           

Efter kursen kommer deltagarna att ha:

  • Bidragit till urvalet av innehåll och lärandeaktiviteter som använts i kursen
  • Utvecklat en vilja att utmanas av nya perspektiv och erfarenheter, med sikte på ständig bildning, personlig tillväxt och integration av ny kunskap
  • Utvecklad respekt för mångfalden av åsikter, övertygelser och perspektiv hos deltagarna i kursen och historiska huvudpersoner
  • Engagerat sig regelbundet i reflektion och introspektion utifrån insikter och den samlade erfarenheten av att diskutera källtexter.
  • Bidragit aktivt till att bygga en öppen och inkluderande lärandemiljö, genom positiva relationer, effektiv kommunikation och samarbete
  • Sökt feedback från andra deltagare för att få nya perspektiv på sina egna handlingar och övertygelser

 

Litteratur

Hovorun, Cyril. 2022. Östkyrkan i dess texter, 2023-2024. T&T Clark.

Wilken, Robert L. 2013. The First Thousand Years. Yale University Press.

Readings from the Orthodox Synaxarion.

 

 

Ansökningsformulär på:

Snabbfakta

Längd: 1-3 Years

Studietakt: Deltid (50 %)

Undervisningstyp: Distans (online)
Undervisningsspråk: Svenska, engelska och syriska

Nivå: Seminarienivå

Arrangör: Sankt Ignatios folkhögskola
Krav:

Förutom de krav som finns i kursbeskrivningen så förutsätts att den sökande är minst 18 år, är officiellt registrerad i Sverige och har fullgoda kunskaper i utbildningens språk.

Avgifter: Studier vid Sankt Ignatios folkhögskola är avgiftsfria för studenter som är folkbokförda i Sverige.


Avgifter på Sankt Ignatios folkhögskola
:
Studenter måste betala en serviceavgift. Serviceavgiften för detta program är 400 SEK per termin.

English