Swedish version coming soon

Sök
Stäng denna sökruta.

Serbisk-ortodox kyrkomusik

Översikt

Kursen är utformad för att erbjuda en gradvis väg från att studera notskrift till att sjunga hymner från gudstjänstböckerna. Deltagarna kommer att lära sig hur man läser västerländsk notskrift, använder sin röst, läser bibliska stycken i gudstjänsternas sammanhang och utifrån det, korrekt arbeta med de liturgiska texterna och tonsätta dem.

 

Lärandemål

I slutet av kursen förväntas deltagarna kunna:

  • läs stav notation i samband med octoekhos 
  • veta hur man förhåller sig till prästens intonation för att börja en hymn
  • recitera en biblisk del på ett begripligt sätt
  • skräddarsy en melodi till en hymn samtidigt som du respekterar reglerna för prosodi 
  • omvandla psalmer från Karlovac-traditionen till Belgrad-traditionen och vice versa.
  • ha en grundläggande kunskap om ursprunget till den serbiska sången och hur den förhåller sig till andra bysantinsk ortodoxa sångtraditioner.

 

Kursen är indelad i grupper efter deltagarnas musikaliska erfarenhet och framstegen beror på deltagarens förmåga att ta till sig musiken.

 

Krav för deltagande

Studenterna förväntas delta i all kursverksamhet, både genom att vara närvarande och ta en aktiv roll i varje kurstillfälle, samt genom att slutföra uppgifter som ska göras utanför schemalagda lektioner. Om deltagarna missar lektioner kan de behöva göra extra uppgifter för att uppfylla kursens deltagandekrav. För att kursen ska anses vara genomförd krävs 80 % närvaro som inkluderar slutförande av inlämningsuppgifter.

Ansökningsformulär på:

Snabbfakta

Längd: 1–2 years

Study Pace: 25%

Undervisningstyp: Distansundervisning
Undervisningsspråk: Serbiska

Nivå: Seminarienivå

Arrangör: Sankt Ignatios folkhögskola
Krav:

Förutom de krav som finns i kursbeskrivningen så förutsätts att den sökande är minst 18 år, är officiellt registrerad i Sverige och har fullgoda kunskaper i utbildningens språk.

Avgifter: Studier vid Sankt Ignatios folkhögskola är avgiftsfria för studenter som är folkbokförda i Sverige.

Serviceavgift vid Sankt Ignatios folkhögskola: Studenter måste betala en serviceavgift. Distanskurser (50%): 400 kr per kurs/termin

English