Vision och mål

2012 grundade lärare från både den bysantinska och orientalisk-ortodoxa kyrkofamiljen i Sverige tillsammans Sankt Ignatios folkhögskola för att möta de formella och utbildningsmässiga behoven i våra kyrkliga samfund. Vårt mål var att främja ett djupare samarbete mellan olika ortodoxa traditioner och att tillsammans tillhandahålla en utbildning för dem som avser att tjäna sina kyrkor som präster, diakoner, lekmannaledare och församlingspedagoger.

År 2012 grundades Stiftelsen Sankt Ignatios av biskop Abakir från den koptiska kyrkan, biskop Benjamin från den syrisk-ortodoxa kyrkan, biskop Dositej från den serbiska ortodoxa kyrkan och biskop Makarie från den rumänsk-ortodoxa kyrkan.

Till en början erbjöds utbildningen som en avdelning inom Botkyrka folkhögskola, men 2016 fick Sankt Ignatios självständig status. 

Nästa betydande steg kom 2019 i och med ett samarbete med Enskilda Högskolan Stockholm där Avdelningen för östyrkliga studier inrättades inom den teologiska fakulteten på skolan. Detta gjorde att Sankt Ignatios nu kunde erbjuda akademiska program och kurser på kandidat-, master- och doktorandnivå. Detta inom områdena österländsk kristendom, religion, politik och demokrati, samt internationella relationer och ekumenik.

År 2020 bildades Sankt Ignatios College som den enhet som ansvarar för all teologi och yrkesutbildning både vid Sankt Ignatios Folkhögskola och Avdelningen för östkyrkliga studier. Förutom teologiska studier har vi även under Sankt Ignatios Folkhögskola den del av vår utbildning som tillhandahåller Allmän kurs. En utbildning på grund- och gymnasienivå för vuxna.

Nedan kan du läsa mer om vår vision, vår metodik och våra mål.

Våra mål

Sankt Ignatios bildades omkring en önskan om en gemensam utbildning hos de ortodoxa kyrkorna i Sveriges för både medlemmar i kyrkorna och för dem som avser att tjänstgöra som präster, diakoner och pedagoger.

Läs mer om vår vision och vår koppling till kyrkorna här.

Vår vision

Underliggande för Stiftelsens vision när den grundades var att tillvarata svensk folkbildning för att tillgodose behoven hos de ortodoxa kyrkorna i Sverige. Som en särskild utbildningsform framhåller folkbildning en holistisk utvecklingen av människans potential. På detta sätt är folkbildning idealiskt att tillämpa på en ortodox teologisk utbildning, vilken också betonar utvecklingen av den mänskliga personen som en del av frälsningsprocessen.

Läs mer om vår utbildningsvision och vår plats inom det svenska utbildningssystemet här.

Vår praxis

Vi tror att sättet vi ger utbildning på är lika viktigt som själva utbildningens innehåll. I vår struktur, ledningsstil och sätt att arbeta tillsammans mot ett gemensamt mål försöker vi förkroppsliga principerna om gemenskap, demokrati och tolerans vilka vi strävar efter som organisation. 

Du kan läsa mer här.

English