Swedish version coming soon

Sök
Stäng denna sökruta.

Introduktion till ortodox teologi (2023-2024)

I programmet Introduktion till ortodox teologi studerar deltagarna tillsammans med studenter på det fyra år långa pastoral-pedagogiska programmet under deras första år. Det består av universitetsstudier (30 hp) och folkhögskolestudier (Kristen/pastoral bildning). På detta sätt får deltagare som ännu inte känner sig redo eller kan ta sig an ett helt kandidatprogram möjligheten att utforska teologi både som en akademisk disciplin och som livsstil. 

Eftersom studierna i programmet är samma som de som studenter på det fyra år långa programmet tar kan deltagarna i slutet av året, om de vill, smidigt ansluta sig till pastoral-pedagogiska programmet. 

Alternativt tillåter många humanistiska program överföringen av valbara poäng, vilket betyder att studenterna i vissa fall kan tillgodoräkna poängen från detta program som valbara poäng någon annanstans. 

Som en fristående ett-års introduktion till studier av Östkyrklig tradition och ortodoxt liv och tradition kommer programmet fördjupa deltagarnas kunskap och förståelse och utrusta dem för att spela en större roll i kyrkolivet. 

Ansökningsformulär på:

Snabbfakta

Längd: 1 år (heltid), 30 Hp

Studietakt: Heltid (100 %)

Studietider: Dagtid och vissa helger och kvällar
Undervisningstyp: På campus
Undervisningsspråk: Engelska
Studieplats: Campus Södertälje

Nivå: Högskola (grundläggande nivå) och seminarium

Arrangör: Teologiska högskolan Stockholm (Enskilda Högskolan Stockholm)
Krav:

För sökande krävs genomförd gymnasieutbildning.

Sökande måste också kunna visa nödvändiga kunskaper i engelska. Behörighetskravet för studier på kandidatnivå i Sverige motsvarar kursen Engelska 6 på svensk gymnasieskola. Studenter utanför Sverige, eller studenter som inte kan verifiera kunskaper i engelska, måste göra ett internationellt erkänt prov (t.ex. TOEFL, IELTS eller motsvarande). Mer information om det erforderliga betyget på internationellt erkända engelska prov finns på Engelska språkkrav ((www.universityadmissions.se); se avsnittet Att uppfylla engelskakraven med ett engelsktest. För mer information se: Behörighetskrav(www.universityadmissions.se))

Avgifter: 

Studier vid Sankt Ignatios folkhögskola är avgiftsfria för studenter som är medborgare i Sverige eller annat EU-land och för personer med uppehållstillstånd i Sverige. Studenter måste vara registrerade som boende i Sverige. 

Studier vid Teologiska högskolan Stockholm (Enskilda Högskolan Stockholm) är avgiftsfria för studenter som är medborgare i Sverige eller annat EU-land och för personer med uppehållstillstånd i Sverige. Information om kursavgifter för internationella studenter finns på  https://ehs.se/tuition-fees.

Serviceavgift vid Sankt Ignatios Folkhögskola: Studenter måste betala en serviceavgift. Program på campus: 1200 kr per program/termin.

 

English