Besök oss

Sankt Ignatios College, 
(Campus Södertälje)
Nygatan 2, 15172 Södertälje – Stockholm (floor 1 & floor 3)

Sankt Ignatios Folkhögskola – Allmän kurs, Södertälje
Nygatan 2, 15172 Södertälje – Stockholm (floor 2)

Sankt Ignatios bysantinsk-ortodoxa seminarium, Sankt Ignatios College
Övre Villagatan 44, 151 34 Södertälje

Sankt Ignatios koptisk-ortodoxa seminarium, Sankt Ignatios College
Övre Villagatan 44, 151 34 Södertälje

Sankt Ignatios syrisk-ortodoxa seminarium, Sankt Ignatios College 
Byggmästaregatan 6, 152 41 Södertälje

Sankt Ignatios tewahedo-ortodoxa seminarium, Sankt Ignatios College
Tysslinge 11, 152 97 Södertälje

Sankt Ignatios College, Enskilda Högskolan Stockholm
(Campus Bromma)

Åkeshovsvägen 29, 168 39 Bromma

Sankt Ignatios Stiftelse (Kontor och administration)
Nygatan 2, 15172 Södertälje – Stockholm (floor 1)