Swedish version coming soon

Sök
Stäng denna sökruta.

Församlingspedagog (2023-2024)

En församlingspedagog är en lärare och teolog som spelar en central roll i kyrkans liv och utveckling. Pedagogen inspirerar prästerskap och lekfolk till en fördjupad förståelse av sin tro samt hur denna kan relateras till världen utanför kyrkan.

Programmet leder till en masterexamen i teologi på avdelningen för Östkyrkliga studier vid Teologiska Högskolan i Stockholm (Enskilda Högskolan Stockholm). Studenterna lär sig att skapa en trygg miljö i kyrkan där både församling och ledare kan utvecklas och stimuleras. Studenterna kommer efter utbildningen att vara väl rustade att möta de utmaningar som kyrkan står inför i dag.

Programmet kan läsas under två år (för de deltagare som redan har en kandidatexamen i teologi eller bibelvetenskap) eller under tre år (för deltagare som redan har en kandidatexamen inom annan humaniora än teologi).

Du hittar mer information om programmet här.

Ansökningsformulär på:

Snabbfakta

Längd: 2 eller 3 år (heltid), 120 hp

Studietakt: Heltid (100%)

Studietider: Dagtid och vissa helger och kvällar
Undervisningstyp: På campus
Undervisningsspråk: Engelska
Studieplats: Campus Södertälje & Campus Bromma

Nivå: Seminarienivå & Högskola (120 högskolepoäng)

Arrangör: Sankt Ignatios Folkhögskola och Teologiska Högskolan Stockholm (Enskilda Högskolan Stockholm)
Krav:

De som ansöker till detta program behöver antingen ha en kandidatexamen på 180 ECTS-poäng i teologi eller religionsstudier, eller en annan examen där teologi eller religionsstudier ingår med minst 60 ECTS-poäng, inklusive en uppsats på minst 15 poäng.

Minst 15 poäng ska vara i Östkyrkliga studier eller ett jämförbart ämne inom religionsstudier på en avancerad nivå. Studenter som läst andra jämförbara ämnen eller har läst motsvarande ämnen utomlands, kan antas efter individuell prövning. Studenter kan även få tillgång till en senare del av programmet (61–120 ECTS-poäng) med hjälp av en specialansökan, förutsatt att antagningskraven är uppnådda.

Kunskaper i engelska som krävs motsvarar engelska nivå 6 på gymnasienivå. Studenter som kommer från andra länder än Sverige och studenter som inte kan verifiera goda kunskaper i engelska, behöver göra ett internationellt godkänt prov, som TOEFL IELTS eller motsvarande.

Avgifter:

Studier vid Sankt Ignatios folkhögskola är avgiftsfria för studenter som är medborgare i Sverige eller annat EU-land och för personer med uppehållstillstånd i Sverige. Studenter måste vara registrerade som boende i Sverige. 

Studier vid Teologiska högskolan Stockholm (Enskilda Högskolan Stockholm) är avgiftsfria för studenter som är medborgare i Sverige eller annat EU-land och för personer med uppehållstillstånd i Sverige. Information om kursavgifter för internationella studenter finns på  https://ehs.se/tuition-fees.

Serviceavgift vid Sankt Ignatios folkhögskola: Studenter måste betala en serviceavgift. Program på campus: 1200 kr per program/termin.

English