Swedish version coming soon

Välkommen till Sankt Ignatios College

Här kommer du få en teologisk utbildning och träning som fördjupar din förståelse av ortodox tradition och ger dig redskap för ett självständigt och kreativt tänkande om kyrkan.

Sankt Ignatios College är ett samarbete mellan Sankt Ignatios folkhögskola och Teologiska Högskolan i Stockholm (Enskilda Högskolan Stockholm) och ansvarar för alla våra teologiska och yrkesinriktade utbildningar. Sankt Ignatios College erbjuder kurser och program för män och kvinnor som vill lära sig mer om sin tro och tradition samt för dem som vill tjäna sin kyrka i en yrkesroll, som präst, diakon eller församlingspedagog.

English