Welcome to Sankt Ignatios Ethiopian-Tewahedo Orthodox Seminary

Likt ett kloster delar seminariets medlemmar ett liv av studier, jobb och bön, genom vilka de är redo att tjäna kyrkan som präster, diakoner, administratörer och kantorer. Förutom teologiska- och bibelstudier lär de som sig kyrkans liturgier, Sankt Yareds sånger och hymner och får färdigheter och resurser för att ge guds folk själavård och förstå kyrkans uppgift i vår moderna värld. Seminariet blir både ett praktiskt och spirituellt hem för seminaristerna som delar en verklig formativ upplevelse och glädjefulla stunder. Sång, bön och skratt hörs ofta på seminariet!

You can find a list of courses and programs currently being taught (school year 2022-2023) by clicking on this link

 

Hitta hit

Seminariets adress är:
Tysslinge 11
152 97 Södertälje