Swedish version coming soon

Sök
Stäng denna sökruta.

Utbildningsprogram i Mahlietay (Tewahedo traditionen) 50%

Översikt

Utbildningsprogrammet Mahletay är utformat för dig som vill studera sånger och hymner komponerade och arrangerade av St Yared. Kursen pågår i sex år. Språken för undervisning och är tigrigna och amharinja. Denna modul kräver inga kunskaper i svenska eller engelska.

 

Sångerna och hymnerna på utbildningsprogrammet Mahletay kräver en längre period av studier. Detta gäller särskilt för dem som inte har några förkunskaper. Av denna anledning kommer en betydande tid att avsättas för att studera sångerna.

 

Lärandemål

Efter avslutad kurs förväntas deltagaren ha:

  • prövat på hur man använder gudsjänst-instrument som sistra, bönepinnar och trummor.
  • lärt sig hur man framför den grundläggande högtidshymnen (mahlet) för de högtidsdagar de täcker under sina studier
  • fått kunskap om grundläggande hymner (mahlet) för nybörjare

 

Krav för deltagande

Detta online-alternativ är för dem som är intresserade av prästprogrammet men inte kan delta på campus. Studenter studerar online, under ledning och vägledning av seminariets föreståndare.

 

Studenterna förväntas delta i all kursverksamhet, både genom att vara närvarande och ta en aktiv roll i varje kurstillfälle, samt genom att slutföra uppgifter som ska göras utanför schemalagda lektioner. Om deltagarna missar lektioner kan de behöva göra extra uppgifter för att uppfylla kursens deltagandekrav. För att kursen ska anses vara genomförd krävs 80 % närvaro som inkluderar slutförande av inlämningsuppgifter.

 

För att anmäla sig till detta program måste deltagarna ha slutfört Utbildningsprogrammet för diakoner i Tewahdo-traditionen eller motsvarande studier.

Ansökningsformulär på:

Snabbfakta

Längd: 6 years

Studietakt: (50%)

Undervisningstyp: Distansundervisning
Undervisningsspråk: Tigrinja, Amharinja
Studieplats: Campus Södertälje

Nivå: Seminarienivå

Arrangör: Sankt Ignatios folkhögskola
Krav:

Förutom de krav som finns i kursbeskrivningen så förutsätts att den sökande är minst 18 år, är officiellt registrerad i Sverige och har fullgoda kunskaper i utbildningens språk.

Avgifter: Studier vid Sankt Ignatios folkhögskola är avgiftsfria för studenter som är folkbokförda i Sverige.

Serviceavgift vid Sankt Ignatios folkhögskola: 

Studenter måste betala en serviceavgift. Distanskurser (50%): 400 kr per kurs/termin

English