Swedish version coming soon

Sök
Stäng denna sökruta.

Utbildningsprogram för diakoner i Tewahedo traditionen (50%)

Översikt

Detta program ger en god miljö, struktur och vägledning för dig som vill bli diakon i den ortodoxa Tewahdo-kyrkan. Denna tvååriga kurs ges på tigrigna eller amharinja och kräver inga kunskaper i svenska eller engelska.

 

Programet innehåller en Zema utbildning och ytterligare två teologiska utbildningsmoduler: Ecklesiologi och liturgik.

 

Lärandemål

Efter avslutad kurs förväntas deltagaren ha:

  • en god kunskapsnivå som gör det möjligt att utföra liturgisk tjänst i kyrkan
  • grundläggande teologisk kunskap om de handlingar som utförs under nattvardsliturgin
  • förvärvat de färdigheter som krävs för att identifiera notation och tillämpa den

 

Krav för deltagande

Detta onlinealternativ är för dig som är intresserad av att studera till diakon men inte kan delta på campus. I det här alternativet studerar du online, på deltid med vägledning av seminariets föreståndare

 

Studenterna förväntas delta i all kursverksamhet, både genom att vara närvarande och ta en aktiv roll i varje kurstillfälle, samt genom att slutföra uppgifter som ska göras utanför schemalagda lektioner. Om deltagarna missar lektioner kan de behöva göra extra uppgifter för att uppfylla kursens deltagandekrav. För att kursen ska anses vara genomförd krävs 80 % närvaro som inkluderar slutförande av inlämningsuppgifter.

Ansökningsformulär på:

Snabbfakta

Längd: 2 år

Studietakt: (50%)

Undervisningstyp: Distansundervisning
Undervisningsspråk: Tigrinja, Amharinja

Nivå: Seminarienivå

Arrangör: Sankt Ignatios folkhögskola
Krav:

Förutom de krav som finns i kursbeskrivningen så förutsätts att den sökande är minst 18 år, är officiellt registrerad i Sverige och har fullgoda kunskaper i utbildningens språk.

Avgifter: Studier vid Sankt Ignatios folkhögskola är avgiftsfria för studenter som är folkbokförda i Sverige.

Serviceavgift vid Sankt Ignatios folkhögskola: 

Studenter måste betala en serviceavgift. Distanskurser (50%): 400 kr per kurs/termin

English