Swedish version coming soon

Sök
Stäng denna sökruta.

Introduktion till Tewahedo traditionen (Tigrinja)

Översikt

Denna kurs är en modulär distanskurs för dig som vill studera på Tigrigna och är intresserad av eritreansk ortodox teologi och tradition. Kursen innehåller totalt sex moduler: Dogmatisk teologi, kyrkohistoria, bibelstudier, patristik, ecklesiologi och liturgik. Undervisningen tar sin utgångspunkt från elevens förkunskapsperspektiv och om det bedöms lämpligt kan läraren dela in gruppen i en nybörjar- och avancerad nivå.


Vid slutet av kursen kommer deltagarna att kunna:

 

  • Identifiera och artikulera innebörden och grundläggande begrepp för ortodox andlighet
  • Förstå hur man ber, läser skrifterna och reflekterar över dem
  • Diskutera olika aspekter av ortodox andlighet
  • Identifiera vad som förväntas av en ortodox kristen i deras dagliga andliga och sociala liv
  • Instruera familjemedlemmar om grunderna i ortodoxt andligt och praktiskt liv

Andra krav:

Närvaro är obligatorisk vilket förutsätter närvaro på minst 80 % av undervisningen.

Ansökningsformulär på:

Snabbfakta

Längd: 2 år

Studietakt: 50%

Undervisningstyp: Distansundervisning
Undervisningsspråk: Tigrinja

Nivå: Seminarienivå

Arrangör: Sankt Ignatios folkhögskola
Krav:

Förutom de krav som finns i kursbeskrivningen så förutsätts att den sökande är minst 18 år, är officiellt registrerad i Sverige och har fullgoda kunskaper i utbildningens språk.

Avgifter: Studier vid Sankt Ignatios folkhögskola är avgiftsfria för studenter som är folkbokförda i Sverige.

Serviceavgift vid Sankt Ignatios folkhögskola: 

Studenter måste betala en serviceavgift. Distanskurser (50%): 400 kr per kurs/termin

English