Swedish version coming soon

Sök
Stäng denna sökruta.

Ortodox andlighet i praktiken

Översikt

Denna kurs syftar till att ge en grundläggande kunskap om det vardagliga livet för lekmän inom ortodoxa kyrkan. Kursen är utformad för att inkludera alla lekmän i kyrkan från olika sociala och utbildningsmässiga bakgrunder. Kursen är också tänkt att vara generisk så att den kan förstås och följas av olika åldersgrupper och kunskapsnivåer. Kursen fokuserar på hur en ortodox kristen kan leva sitt liv i kristen etik och uppfylla den grundläggande förväntade andligheten att ha en god relation med Gud, medkristna och samhället i stort. Kursen kommer att ges under ett år (två terminer) och beskriver ett liv i bön, fasta, bekännelse och delaktighet i sakramenten utifrån traditionen. Den ger också vägledning om hur man kan läsa och reflektera över heliga skrifter (Bibeln och de heligas liv) och använda dem för daglig läsning. 

Vid slutet av kursen kommer deltagarna att kunna:

  • Identifiera och artikulera innebörden och grundläggande begrepp för ortodox andlighet
  • Förstå hur man ber, läser skrifterna och reflekterar över dem
  • Diskutera olika aspekter av ortodox andlighet 
  • Identifiera vad som förväntas av en ortodox kristen i deras dagliga andliga och sociala liv
  • Instruera familjemedlemmar om grunderna i ortodoxt andligt och praktiskt liv

Andra krav:

Närvaro är obligatorisk vilket förutsätter närvaro på minst 80 % av undervisningen.

Ansökningsformulär på:

Snabbfakta

Längd: 1 år

Studietakt: 50%

Undervisningstyp: Distansundervisning
Undervisningsspråk: Tigrinja, Amharinja

Nivå: Seminarienivå

Arrangör: Sankt Ignatios folkhögskola
Krav:

Förutom de krav som finns i kursbeskrivningen så förutsätts att den sökande är minst 18 år, är officiellt registrerad i Sverige och har fullgoda kunskaper i utbildningens språk.

Avgifter: Studier vid Sankt Ignatios folkhögskola är avgiftsfria för studenter som är folkbokförda i Sverige.

Serviceavgift vid Sankt Ignatios folkhögskola: 

Studenter måste betala en serviceavgift. Distanskurser (50%): 400 kr per kurs/termin

English