Swedish version coming soon

Sök
Stäng denna sökruta.

Utbildningsprogram i Mahlietay (Tewahedo traditionen) 100%

Översikt

Utbildningsprogrammet Mahletay Programmet är utformat för de som vill studera sånger och hymner komponerade och arrangerade av Saint Yared. Kursen pågår under en period av 4 år. Språken för både undervisning och diskussioner är tigrija och amharinja. Detta program kräver inga kunskaper i svenska eller engelska.

 

Sångerna och hymnerna på utbildningsprogrammet Mahletay kräver en längre period av studier. Detta gäller särskilt för dem som inte har några förkunskaper. Av denna anledning kommer en betydande tid att avsättas för att studera sångerna.

 

Lärandemål

Efter avslutad kurs förväntas deltagaren ha:

  • skaffat sig en bekantskap med användningen av instrument, som bönepinnar, trummor och sistra
  • en möjlighet att delta i de avancerade Ge'ez och de nio andra teologiska utbildningsmodulerna
  • förvärvat en förmåga att förstå och att kunna lära ut de grundläggande historiska och teologiska betydelserna av innehållet i den hymn litteratur de studerat.
  • förvärvat förmågan att förklara de liturgiska texternas teologiska budskap och relatera dem till sina egna liv och till gemenskapens liv och gudstjänst

 

Krav för deltagande

Studenterna förväntas delta i all kursverksamhet, både genom att vara närvarande och ta en aktiv roll i varje kurstillfälle, samt genom att slutföra uppgifter som ska göras utanför schemalagda lektioner. Om deltagarna missar lektioner kan de behöva göra extra uppgifter för att uppfylla kursens deltagandekrav. För att kursen ska anses vara genomförd krävs 80 % närvaro som inkluderar slutförande av inlämningsuppgifter.

 

För att anmäla sig till detta program måste deltagarna ha slutfört Utbildningsprogrammet för diakoner i Tewahdo-traditionen eller motsvarande studier.

Ansökningsformulär på:

Snabbfakta

Längd: 4 år

Studietakt: (100%)

Studietider: Dagtid
Undervisningstyp: Campus
Undervisningsspråk: Tigrinja, Amharinja
Studieplats: Campus Södertälje

Nivå: Seminarienivå

Arrangör: Sankt Ignatios folkhögskola
Krav:

Förutom de krav som finns i kursbeskrivningen så förutsätts att den sökande är minst 18 år, är officiellt registrerad i Sverige och har fullgoda kunskaper i utbildningens språk.

Avgifter: Studier vid Sankt Ignatios folkhögskola är avgiftsfria för studenter som är folkbokförda i Sverige.

Serviceavgift vid Sankt Ignatios folkhögskola: 

Studenter måste betala en serviceavgift. Distanskurser (50%): 400 kr per kurs/termin

English