Swedish version coming soon

Sök
Stäng denna sökruta.

Ge’ez Language Course (50%) Online – Level I (2023-2024)

Översikt 

Den här kursen kommer att presentera en allmän introduktion till Ge'ez-språkets historia och dess roll i ortodoxa tewahedotraditionen. Den diskuterar också de tio grunderna i Geez (አስሩ መራሕያን) och deras funktion för att bestämma formerna av verb som maskulina eller feminina, och singular eller plural. Dessutom tar kursen upp olika delar av språket som substantiv, prepositioner, pronomen, verb [typer av verb och deras natur], konjunktioner och adverb. Slutligen introducerar kursen satser [beroende och oberoende] och olika typer av meningar baserat på deras strukturella och funktionella klassificering. 

 

Lärandemål

I slutet av denna kurs kommer deltagarna att kunna: 

  1. Diskutera Ge'ez-språkets roll för att förstå den ortodoxa tewahedotraditionen. 
  2. Identifiera de tio grunderna i Geez (አስሩ መራሕያን) och tillämpa dem i olika sammanhang. 
  3. Kategorisera satser som beroende och oberoende 
  4. Analysera meningsstruktur och peka ut olika orddelar i meningen. 

 

Ansökningsformulär på:

Snabbfakta

Längd: 2 år

Studietakt: Deltid (50%)

Undervisningstyp: Distansundervisning (online)
Undervisningsspråk: Tigrinja & Amharinja

Nivå: Seminarienivå

Arrangör: Sankt Ignatios folkhögskola
Krav:

Förutom de krav som finns i kursbeskrivningen så förutsätts att den sökande är minst 18 år, är officiellt registrerad i Sverige och har fullgoda kunskaper i utbildningens språk.

Avgifter: Studier vid Sankt Ignatios folkhögskola är avgiftsfria för studenter som är folkbokförda i Sverige.

Serviceavgift vid Sankt Ignatios folkhögskola: 

Studenter måste betala en serviceavgift. Distanskurser (50%): 400 kr per kurs/termin  

English