Swedish version coming soon

Sök
Stäng denna sökruta.

Utbildningsprogram för församlingspräster (Tewahedo traditionen) 100%

Översikt

Detta program ger den miljö, struktur och vägledning som krävs för den som vill bli präst i den ortodoxa Tewahdo-kyrkan. Denna tvååriga kurs ges på tigrigna eller amharinja och kräver inga kunskaper i svenska eller engelska.

 

Programmet innehåller Ge’ez avancerad och Zema (liturgi och hymner), vilket kommer att göra det möjligt för prästkandidaterna att leda gudstjänster. Utöver detta innehåller programmet nio utbildningsmoduler: Dogmatisk teologi, Kyrkohistoria I, Bibelstudie, Patristik, Kyrkohistoria II, Kyrkorätt och kyrkoförvaltning, Ecklesiologi, Liturgi och Homiletik.

 

Lärandemål

Efter avslutad kurs förväntas deltagaren ha:

  • förvärvat förmågan och kunskapen att leda kyrkans gudstjänster i enlighet med Tewahedo-traditionen
  • en god förståelse för hur man kan leda en församling i linje med kyrkorätten. 
  • utveckla ett ministrant samarbete med sina med-studeranden
  • förvärvat de färdigheter som krävs för att identifiera notation och tillämpa den
  • lärt sig hur man förklarar de liturgiska texternas teologiska budskap och relaterar dem till sina egna liv och till gemenskapens liv och tillbedjan
  • införlivat grammatiska strukturer för avancerade Geez och utökade sitt ordförråd i språket

 

Krav för deltagande

Studenterna förväntas delta i all kursverksamhet, både genom att vara närvarande och ta en aktiv roll i varje kurstillfälle, samt genom att slutföra uppgifter som ska göras utanför schemalagda lektioner. Om deltagarna missar lektioner kan de behöva göra extra uppgifter för att uppfylla kursens deltagandekrav. För att kursen ska anses vara genomförd krävs 80 % närvaro som inkluderar slutförande av inlämningsuppgifter.

 

För att kunna bli antagen till programmet måste deltagarna slutfört Utbildningsprogrammet för diakoner i Tewahedo-traditionen eller motsvarande studier.

Ansökningsformulär på:

Snabbfakta

Längd: 2 år

Studietakt: (100%)

Studietider: Dagtid
Undervisningstyp: På campus
Undervisningsspråk: Tigrinja, Amharinja
Studieplats: Campus Södertälje

Nivå: Seminarienivå

Arrangör: Sankt Ignatios folkhögskola
Krav:

Förutom de krav som finns i kursbeskrivningen så förutsätts att den sökande är minst 18 år, är officiellt registrerad i Sverige och har fullgoda kunskaper i utbildningens språk.

Avgifter: Studier vid Sankt Ignatios folkhögskola är avgiftsfria för studenter som är folkbokförda i Sverige.

Serviceavgift vid Sankt Ignatios folkhögskola: 

Studenter måste betala en serviceavgift. Distanskurser (50%): 400 kr per kurs/termin

English