Swedish version coming soon

Sök
Stäng denna sökruta.

Introduktion till liturgin i Tewahedo traditionen

Översikt

Den här kursen introducerar den etiopiska och eritreanska ortodoxa Tewahedo-kyrkans liturgi, som har betraktats som den högsta akten för tillbedjan genom tiderna. Kursen utforskar alla de liturgiska gudstjänsterna: den förberedande gudstjänsten, pre-anafora (Serate Qedase) och anaforan (Qedase). Dessutom undersöker den ursprunget och källorna till Tewahdo anafororna och deras utveckling, och betydelsen av Qedase. Dessutom diskuterar kursen det teologiska budskapet i de handlingar som utförs under själva liturgin. Nyckelelement i utövandet och ledarskapet av gudstjänst kommer att utforskas.

Vid slutet av kursen kommer deltagarna att kunna:

  • Förstå ursprunget och utvecklingen av tewahedotraditionens anafora
  • Utforska den teologiska kunskapen om de handlingar som utförs under den eukaristiska liturgin
  • Delta i nattvarden
  • Analyze the contents of the anaphoras and use them for practical instructions

Andra krav:

Närvaro är obligatorisk vilket förutsätter närvaro på minst 80 % av undervisningen.

Ansökningsformulär på:

Snabbfakta

Längd: 1 år

Studietakt: 50%

Undervisningstyp: Distansundervisning
Undervisningsspråk: Tigrinja, Amharinja

Nivå: Seminarienivå

Arrangör: Sankt Ignatios folkhögskola
Krav:

Förutom de krav som finns i kursbeskrivningen så förutsätts att den sökande är minst 18 år, är officiellt registrerad i Sverige och har fullgoda kunskaper i utbildningens språk.

Avgifter: Studier vid Sankt Ignatios folkhögskola är avgiftsfria för studenter som är folkbokförda i Sverige.

Serviceavgift vid Sankt Ignatios folkhögskola: 

Studenter måste betala en serviceavgift. Distanskurser (50%): 400 kr per kurs/termin

English