Swedish version coming soon

Sök
Stäng denna sökruta.

Church Administration (2023-2024)

Översikt

Kyrkan är inte bara en idé utan snarare ett gemensamt liv som kräver ordning. Den här kursen kommer att introducera deltagarna till kyrkans organisatoriska strukturer. Utöver en introduktion till kyrkorätt (kanon) kommer deltagarna att lära sig färdigheter inom kommunikation, administration och ekonomisk förvaltning. Dessutom kommer deltagarna att utveckla en förståelse för ledarskap samt de kompetenser som krävs för att möta ansvar och utmaningar i olika ledarroller inom kyrkans organisation.

 

Lärandemål

  • Beskriva kyrkans grundläggande kanon
  • Beskriva kyrkans organisatoriska struktur
  • Artikulera hur kommunikation och administration relaterar till kyrkan
  • Kunna utföra bokföring och generera ekonomiska rapporter
  • Navigera i kyrkans styrningsstrukturer och kyrkans liv
  • Utveckla sin ledarskapsförmåga och relatera praktiska administrativa färdigheter till sin ledarroll
  • Utveckla en personlig och gemensam medvetenhet om, och respekt för, administrativt arbete som en nödvändig tjänst för kyrkan

Ansökningsformulär på:

Snabbfakta

Längd: 1 år

Studietakt: Deltid (50%)

Undervisningstyp: Distans (online)
Undervisningsspråk: Tigrinja & Amharinja

Nivå: Seminarienivå

Arrangör: Sankt Ignatios folkhögskola
Krav:

Förutom de krav som finns i kursbeskrivningen så förutsätts att den sökande är minst 18 år, är officiellt registrerad i Sverige och har fullgoda kunskaper i utbildningens språk.

Avgifter: Studier vid Sankt Ignatios folkhögskola är avgiftsfria för studenter som är folkbokförda i Sverige.

Serviceavgift vid Sankt Ignatios folkhögskola: 

Studenter måste betala en serviceavgift. Distanskurser (50%): 400 kr per kurs/termin  

English