Swedish version coming soon

Sök
Stäng denna sökruta.

Introduction to Tewahedo Liturgy (50%) online (2023-2024)

Översikt

Den här kursen introducerar den etiopiska och eritreanska ortodoxa tewahedo-kyrkans eukaristiska liturgi. Denna har betraktats som den viktigaste riten som samlar folket i tillbedjan genom tiderna. Kursen utforskar alla delar av de liturgiska gudstjänsterna: förberedande gudstjänst, pre-anafora (Serate Qedase) och anaforan (Qedase). Dessutom undersöker den ursprunget och källorna till Tewahdotraditionens anaforas och deras utveckling, och betydelsen av Qedase. Dessutom diskuterar kursen det teologiska budskapet om de handlingar som utförs under själva liturgin. Även nyckelelement i utövandet av gudstjänsten kommer att utforskas.

 

Lärandemål

I slutet av denna kurs kommer deltagarna att kunna:

  1. Förstå ursprunget och utvecklingen av tewahedotraditionens anafora
  2. Utforska den teologiska kunskapen om de handlingar som utförs under den eukaristiska liturgin
  3. Delta i den eukaristiska liturgin
  4. Analysera innehållet i anaforerna samt använda dem för praktisk instruktion

Ansökningsformulär på:

Snabbfakta

Längd: 1 år

Studietakt: Deltid (50%)

Undervisningstyp: Distansundervisning (online)
Undervisningsspråk: Tigrinja & Amharinja

Nivå: Seminarienivå 

Arrangör: Sankt Ignatios folkhögskola
Krav:

Förutom de krav som finns i kursbeskrivningen så förutsätts att den sökande är minst 18 år, är officiellt registrerad i Sverige och har fullgoda kunskaper i utbildningens språk.

Avgifter: Studier vid Sankt Ignatios folkhögskola är avgiftsfria för studenter som är folkbokförda i Sverige.

Serviceavgift vid Sankt Ignatios folkhögskola: 

Studenter måste betala en serviceavgift. Distanskurser (50%): 400 kr per kurs/termin  

English