Swedish version coming soon

Sök
Stäng denna sökruta.

Orthodox Spirituality in Practice (50%), online (2023-2024)

Översikt

Denna kurs syftar till att ge grundläggande teoretisk och praktisk undervisning om det vardagliga ortodoxa andliga livet för lekmän. Kursen är utformad för att vara inkluderande så att en lekmannamedlem i kyrkan från vilken social eller utbildningsbakgrund som helst kan delta. Kursen är också utformad för att förstås och följas av människor i alla åldrar och kunskapsnivåer. Kursen fokuserar på hur en ortodox kristen kan leva sitt liv i enlighet med kristen etik, uppfylla de grundläggande förväntningarna på en kristen andlighet samt ha en god relation med Gud, medkristna och samhället i stort. Kursen kommer att ges under ett år, (två terminer), och utforskar hur en ortodox kristen ska leva ett liv i bön, fasta, bekännelse och deltagande i de heliga sakramenten. Den ger också vägledning om hur man kan läsa och reflektera över heliga skrifter (Bibeln och de heligas liv) och använda dem för daglig praktisk själv-instruktion.

 

Lärandemål

I slutet av kursen kommer deltagarna att kunna:

1.Identifiera och artikulera innebörden och grundläggande begrepp för ortodox andlighet

2.Förstå hur man ber, läs skrifterna och reflektera över dem

3. Diskutera olika aspekter av ortodox andlighet

4. Identifiera vad som förväntas av en ortodox kristen i deras vardagliga andliga och sociala liv

5. Instruera familjemedlemmar om grunderna i ortodoxt andligt och praktiskt liv

Ansökningsformulär på:

Snabbfakta

Längd: 1 år

Studietakt: Deltid (50%)

Undervisningstyp: Distans (online)
Undervisningsspråk: Tigrinja & Amharinja

Nivå: Seminarienivå

Arrangör: Sankt Ignatios folkhögskola
Krav:

Förutom de krav som finns i kursbeskrivningen så förutsätts att den sökande är minst 18 år, är officiellt registrerad i Sverige och har fullgoda kunskaper i utbildningens språk.

Avgifter: Studier vid Sankt Ignatios folkhögskola är avgiftsfria för studenter som är folkbokförda i Sverige.

Serviceavgift vid Sankt Ignatios folkhögskola: Studenter måste betala en serviceavgift. Distanskurser (50%): 400 kr per kurs/termin

English