Swedish version coming soon

Sök
Stäng denna sökruta.

Utbildningsprogram för diakoner i Tewahedo-traditionen (100%)

Översikt

Detta program ger miljö, struktur och vägledning för den som vill bli diakon i den ortodoxa Tewahedo-kyrkan. Denna tvååriga kurs ges på tigrijna eller amharinja och kräver inga kunskaper i svenska eller engelska.

 

Programmet inkluderar Ge’ez och Zema utbildningen för gudstjänsterna, och nio obligatoriska moduler: Dogmatisk teologi, Kyrkohistoria I, Bibelstudie, Patristik, Kyrkohistoria II, Kyrkorätt och administration, Ecklesiologi, Liturgi och Homiletik.

 

Lärandemål

Efter avslutad kurs förväntas deltagaren ha:

 

  • en god kunskapsnivå som gör det möjligt att utföra den diakonala och liturgiska tjänsten i kyrkan
  • reflekterat över de teologiska begreppen i de hymner som tilldelats och sjungs av diakonen samt relatera innehållet i dem till deras eget liv och till gemenskapens liv och tillbedjan
  • räkna upp grundläggande grammatiska, fonologiska, ortografiska och lexikaliska strukturer (grammatik, läsning, skrivning och ordförråd) i språket Ge'ez

 

Krav för deltagande

Studenterna förväntas delta i all kursverksamhet, både genom att vara närvarande och ta en aktiv roll i varje kurstillfälle, samt genom att slutföra uppgifter som ska göras utanför schemalagda lektioner. Om deltagarna missar lektioner kan de behöva göra extra uppgifter för att uppfylla kursens deltagandekrav. För att kursen ska anses vara genomförd krävs 80 % närvaro som inkluderar slutförande av inlämningsuppgifter.

Ansökningsformulär på:

Snabbfakta

Längd: 2 år

Studietakt: (100%)

Studietider: Dagtid
Undervisningstyp: Campus
Undervisningsspråk: Tigrinja, Amharinja
Studieplats: Campus Södertälje

Nivå: Seminarienivå

Arrangör: Sankt Ignatios folkhögskola
Krav:

Förutom de krav som finns i kursbeskrivningen så förutsätts att den sökande är minst 18 år, är officiellt registrerad i Sverige och har fullgoda kunskaper i utbildningens språk.

Avgifter: Studier vid Sankt Ignatios folkhögskola är avgiftsfria för studenter som är folkbokförda i Sverige.

Serviceavgift vid Sankt Ignatios folkhögskola: 

Studenter måste betala en serviceavgift. Distanskurser (50%): 400 kr per kurs/termin

English