Sök
Stäng denna sökruta.

Professor Cyril Hovorun

Professor Cyril Hovorun

Professor Dr. Cyril Hovorun is a Professor in Ecclesiology, International Relations and Ecumenism.

Cyril Hovorun inledde sina studier i sitt födelseland Ukraina där han läste teoretisk fysik innan han läste teologi på det teologiska seminariet i Kiev. Han fortsatte sina teologiska studier på National and Kapodistiran University i Aten samt på Durham University i England där han lade fram sin kandidatuppsats under vägledning av professor Andrew Louth. Ämnet på avhandlingen hade kopplingar till post-kalcedonisk kristologi.

Cyril Hovorun har undervisat teologi vid flera seminarier och institutioner, bland dem teologiska akademier i Moskva, Minsk, National University ”Kyiv-Mohyla Academy” i Kiev, Loyola Marymount University i Los Angeles, med flera. Han har varit forskningsassistent vid Yale och Colombia university i USA, gästprofessor vid Münster universitu och vid Chester Ronning Centre for the Study of Religion and Public Life på University of Alberta i Kanada. Han har varit involverad i undervisning i fler än femtio institutioner runt om i världen, bland dem University of Heidelberg (Tyskland), Vrije Universiteit (Amsterdam), University of Oxford, Chinese University of Hong Kong, St Joseph University (Macau), Taiwan Theological College and Seminary, Peking University (Kina), Princeton Theological Seminary, University of Manitoba (Kanada), Harvard University, Yale University, University of Munich, University of Iceland, Columbia University, University of Toronto, Myanmar Institute of Theology, University of Eastern Karelia (Finland), LCC International University (Litauen), Institute of Philosophy and Social Theory (Serbien), Dartmouth College (USA), med flera. 

Han är medlem i flera akademiska sällskap, bland annat American Academy of Religion, European Academy of Religion, Association for the Sociology of Religion, International Association of Patristic Studies, Association for Slavic, East European, and Eurasian Studies, North American Patristics Society, International Academic Forum (IAFOR) i Japan, Ukrainian Patristic Society (sedan 2019 som president), Research Network for New Directions in the Humanities, International Society for Neoplatonic Studies.

Roll 

Professor in Ecclesiology, International Relations and Ecumenism; Subject representative, History of Christianity with Systematic Theology.

E-post 

cyril.hovorun@sanktignatios.org

Detailed Biography and Publications

Professor Dr. Cyril Hovorun

Academic Work Related to Ukraine

Professor Dr. Cyril Hovorun on Ukraine

Professor Dr. Cyril Hovorun on Academia

Link available här

English