Sök
Stäng denna sökruta.

Anmar Mohammed

Jag heter Anmar Mohammed och undervisar idrott och hälsa, samt svenska som andraspråk. 

Jag kommer från Irak och har genomgått lärarutbildning i mitt hemland. Jag började arbeta i Sverige efter att jag 2016 fick min lärarbehörighet i idrott och hälsa. Sedan dess har jag jobbat med grundskoleelever och språkintroduktionselever. År 2018 började jag arbeta på Sankt Ignatios Folkhögskola.

Mitt mål är att eleverna ska bli självständiga och lära sig det svenska språket både teoretisk och praktiskt, bland annat genom våra många studieresor till olika kulturmiljöer i Stockholm. Under mina lektioner får deltagarna också hjälp och vägledning att upptäcka olika yrken. 

Just nu arbetar jag med en elevgrupp som fokususerar på det svenska språket. Eftersom alla har kapacitet att lära sig vad som helst är mitt mål att ge deltagarna möjlighet att upptäcka och utveckla denna kapacitet. För mig är det viktigt att skapa en bekväm miljö där alla känner sig välkomna, samtidigt som vi fokuserar på undervisningen.

Jag försöker dela upp mina idrottslektioner i två delar. I den första delen är deltagarna utomhus och får frisk luft. I den andra delen går jag tillsammans med dem tillbaka till idrottshallen och försöker öka deras välmående genom intensiv träning och motiverande musik. Jag eftersträvar en positiv stämning under dessa lektioner för att minska deltagarnas stressnivå. 

På min fritid gillar jag att springa och promenera. Jag tycker även om att resa och lära känna andra länders kultur. 

Roll

Director of Studies; Teacher, Allmän kurs

E-post

anmar.ridha.mohammed@sanktignatios.org

English