Anmar Mohammed

Anmar Mohammed

Jag heter Anmar Mohammed och undervisar idrott och hälsa, samt svenska som andraspråk. 

Jag kommer från Irak och har genomgått lärarutbildning i mitt hemland. Jag började arbeta i Sverige efter att jag 2016 fick min lärarbehörighet i idrott och hälsa. Sedan dess har jag arbetat med grundskoleelever och språkintroduktionselever. År 2018 började jag arbeta på Sankt Ignatios folkhögskola.

Mitt mål är att eleverna ska bli självständiga och lära sig det svenska språket både teoretisk och praktiskt, bland annat genom våra många studieresor till Stockholms kulturella attraktioner. I mina lektioner får eleverna också hjälp och vägledning att upptäcka olika yrken. 

Just nu arbetar jag med en elevgrupp som fokususerar på det svenska språket. Eftersom alla har kapacitet att lära sig vad som helst är mitt mål att ge mina elever möjlighet att upptäcka och utveckla denna kapacitet. Jag tycker att det viktigaste att skapa en bekväm miljö för mina elever där alla känner sig välkomna, samtidigt som vi fokuserar på undervisningen.

Jag försöker dela upp mina idrottslektioner i två delar. I den första delen är de utomhus och får frisk luft. I den andra delen går jag med mina elever tillbaka till idrottshallen och försöker öka deras välmående genom energisk träning och motiverande musik. Jag eftersträvar en positiv stämning under dessa lektioner för att minska elevernas stressnivå. 

På min fritid gillar jag att springa och promenera. Jag tycker även om att resa och lära känna andra länders kultur. 

Tjänst

Lärare

Email

anmar.ridha.mohammed@sanktignatios.org

SV