fader Youhanon Habil

Dr Youhanon Habil föddes i Hassake i norra Syrien 1978. Efter avslutad grundskola anslöt han sig till det syrisk-ortodoxa seminariet i Damaskus. Han blev vigd till munk 1998 och prsätvigdes den 6 augusti 2000.

Dr Habil har sedan studerat i Paris där han tog sin kombinerade doktorsexamen vid Institute Catholique de Paris (ICP), Sorbonne University. Han har även en doktorsexamen i dogmatik vid universitetet i Aten. 

Utnämningen av Dr Youhanon Habil gjordes av den antiokenska syrisk-ortodoxa kyrkans patriark Mor Ignatius Aphrem II.

Roll

Föreståndare på det syrisk-ortodoxa seminariet; lektor vid Sankt Ignatios College; folkhögskolelärare; tillhör avdelningskollegiet för östkyrkliga studier vid Teologiska högskolan i Stockholm (Enskilda Högskolan Stockholm)

Email: 

youhanon.habil@sanktignatios.org

English