fader Afewerki Tesfa

fader Afewerki Tesfa

Fader Afewerki Tesfa är föreståndare för tewahedo-seminarierna. Han undervisar i språket Ge’ez och i kursen Trons källor på tewahedo-seminariet. Han är även lärare i distanskurserna Kyrklig administration och kanonisk rätt samt Introduktion till tewahedo-traditionen (båda på tigrinja).  

Fader Afewerki är född och uppväxt i Eritrea och flyttade till Sverige 2011. Han är utbildad inom Ge’ez och Kyrkans hymner och ordinerades till präst 2013. Han har även läst kursen Trons källor (tewahedo) och läst teologi vid Stockholms universitet. Vid sidan om sina teologiska utbildningar har han även läst Hälsa och social omsorg. 

Han har deltagit i flera lokala och nationella konferenser där han representerat den Eritreanska kyrkan i Skandinavien. Han menar att ”den pastorala utbildningen måste omfatta hela människan så att studenten erhåller rik kunskap, personlig mognad och stor kompetens i sin uppgift som ledare i kyrkan”.

Roll

Föreståndare för de tewahedo-ortodoxa seminarierna; folkhögskolelärare 

Email: 

afewerki.tesfa@sanktignatios.org

English