Daniel Öhrvall

Daniel Öhrvall

Daniel undervisar i introduktionskurser i kyrkohistoria, bibelvetenskap, patristik, liturgik och ecklesiologi. Han är biträdande rektor och verksamhetschef för enheten för folkbildning och demokrati, samt verkställande direktör för Sankt Ignatios förlag.

Efter gymnasiet gick Daniel tre år på Liljeholmens folkhögskola och därefter på Hovedskous konstskola. Han började sedan studera för en kandidatexamen i teologi med några kortare uppehåll för arbete inom kyrkan med konst och ledarskap. Han har även erfarenhet av arbete som församlingspedagog inom Svenska kyrkan. 2009 tog han sin kandidatexamen och 2017 började han undervisa på Sankt Ignatios. Han arbetar samtidigt med att slutföra sin masterexamen i Östkyrkliga studier vid Teologiska högskolan i Stockholm (Enskilda Högskolan Stockholm). Hans akademiska områden är ecklesiologi, kanonisk rätt samt arbeten inom sociologi och politisk teori. 

Daniel är född och uppvuxen i Sverige i en protestantisk familj som fostrat två generationer pastorer och präster! Under sin teologiska utbildning upptäckte han ortodox teologi och 2010 blev han en del i Heliga Anna av Novgorods ortodoxa kyrkoförsamling i Stockholm, som är en del av den serbisk-ortodoxa kyrkan. 

Han har bott i olika delar av Sverige men har de senaste 20 åren haft sin hemvist i Stockholm och Göteborg.  

Roll 

Folkhögskolelärare; tillhör avdelningskollegiet vid Teologiska högskolan i Stockholm (Enskilda Högskolan Stockholm) 

E-post 

daniel.ohrvall@sanktignatios.org

SV