Dr. Johannes Pulkkanen

TD Johannes Pulkkanen disputerade vid Uppsala universitet våren 2009 med avhandlingen "The Dark Night: St John of the Cross and Eastern Orthodox Theology". Förutom uppdrag som lärare vid olika högskolor har han också ägnat sig åt att arrangera pilgrimsresor på professionell basis. 

Roll 

Senior lecturer; Teacher

E-post 

johannes.pulkkanen@sanktignatios.org

English