Pierre Aziz Nehme

Pierre Aziz Nehme

Pierre Aziz Nehme är studierektor och folkhögskolelärare vid Sankt Ignatios folkhögskola. Han är utbildad inom socialt arbete med inriktning på äldre och rörelsehindrade. 

”De 20 år som jag arbetat som volontär i syriska-ortodoxa ungdomsgrupper, söndagsskolor och scouterna”, säger han, ”har format mig till den jag är i dag. De 12 år jag arbetat som konsult och OBK-koordinator i studieförbundet Bilda har utvecklat min förmåga att arbeta i grupp, skapa nätverk samt organisera och etablera strukturer.

Jag är född i Syrien och talar flytande arabiska. Jag ser mig själv som en öppen och utåtriktad person med stark vilja och stor ansvarskänsla. Jag är stolt pappa till två underbara barn.”

Role: Kanslichef

Email: pierre.aziz.nehme@sanktignatios.org

English