Sally Adel

Sally Adel

Sally Adel är koordinator vid Sankt Ignatios samt folkhögskolelärare.

Sally är född och uppväxt i Egypten och kom till Sverige 2015. I Egypten examinerades hon vid apoteksfakulteten på Alexandria universitet och har betyg i Företagsadministration och Mänskliga relationer från Nottinghill Academy. Sist, men inte minst, är hon numera också student vid Sankt Ignatios College och fick sin kandidatexamen i Östkyrkliga studier i juni 2020.

Roll

Koordinator; Folkhögskolelärare

E-post

sally.adel@sanktignatios.org

SV